החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם co.il.זונה-אוכלת-בתחת

החלטה

לפי סעיף 5.ה לכללי הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים:
"יו"ר הוועדה רשאי ליתן זכות טיעון בכתב למבקש הרישום – טרם קבלת החלטה סופית."
היו"ר החליט לא לתת זכות טיעון למבקש לנמק מדוע לדעתו יש להתיר את הרישום, ומדוע הוא אינו פוגעני בעיניו.

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:
"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

רוב חברי הוועדה מסכימים שאין לאשר את רישום שם המתחם המבוקש.

הנק נוסבכר
יו"ר הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים
של איגוד האינטרנט הישראלי

נימוקי חברי הוועדה

פרופ' מיכאל בירנהק:

אני מציע לדחות את הבקשה. לפי סעיף 8.3 לכללי הרישום של שמות מתחם של איגוד האינטרנט, לא יוקצו שמות מתחם "המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל". במקרה הנוכחי, שם המתחם המבוקש הוא קללה גסה, ובא בגדר "מילים גסות, שפה גסה". אין לנו לפנינו אלא את הבקשה עצמה, ללא הקשרה. איננו יודעים מי המבקש/ת ומה שאיפתו/ה הכמוסה בקשר לאתר שאמור לפעול תחת שם המתחם המבוקש. כשלעצמו, צירוף המילים הנ"ל חד משמעי למדי, ואני מתקשה לראות כיצד הוא נחלץ מתיבת ה"שפה הגסה".

הגם שמניעת רישום שם מתחם פוגעת במידת מה בחופש הביטוי, אני סבור שהמבקש יוכל להמשיך ולהתבטא באפיקים אחרים, גם ללא שם המתחם הנ"ל, וזאת כפוף לכל דין.

ד"ר איריס סורוקר:

אני מצטרפת לעמדתו של פרופ' מיכאל בירנהק. המילים "זונה אוכלת בתחת" הן גסות, חסרות ערך מאזן, ועלולות לעודד החפצת נשים והתייחסות מקלת ראש אליהן כאל אובייקטים מיניים. חופש הביטוי אין פירושו החופש להוביל לזילות נשים (וזונות בתוך כך). חופש הביטוי לא יפגע, בוודאי שלא בצורה ניכרת, אם יואיל המבקש לבחור שם שאין בו גסויות לשמן. דעתי היא שיש לדחות את הבקשה.

יוכי ברנדס:

אני מאשרת את השם.

מותר לאדם לקלל כאוות לבו ולבטא בכך את מררתו וזעמו וגסות רוחו. אמנם כשמדובר בקללות בפורומים ציבוריים, חופש הביטוי אינו חזות הכל. אך הביטוי האמור אינו מסית ואינו מכליל. זה ביטוי גס, מגעיל וחסר תוכן. אך, כאמור, מותר לאנשים להיות גסים ומגעילים.

הנק נוסבכר:

אני סבור ששם המתחם פוגע ברגשות ציבור ויש לפסול את שם המתחם המבוקש.

תוצאת הדיון

שלושה מתוך 4 חברי הוועדה תומכים בפסלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה נפסלה.

ההחלטה בפורמט PDF