החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דיון בשמות המתחם fucku.co.il ו-fuckme.co.il

ההחלטה

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשות –  הבקשות מאושרות.

הנק נוסבכר
יו"ר הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים של איגוד האינטרנט הישראלי

נימוקי חברי הוועדה:

השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר:

אני סבורה כי הביטוי fucku או fuckme אינו סובל מחוסר מוסריות קיצוני או פוגע בתקנת הציבור באופן המצדיק התערבות של הוועדה לבחינת שמות פוגעניים. מדובר במילים גסות העשויות לשמש לקללה. קללה בלבד, שאין בה פגיעה בקבוצת אוכלוסייה או בערך מוגן, אינה מצדיקה פסילה על ידי הוועדה.
בעבר, הוועדה לא פסלה שימוש בביטוי mindfuck אשר אף הוא כולל את המילה fuck.
באופן כללי, אני סבורה שאין מקום לפסול מראש כל שם אשר יש עמו שימוש במילה fuck. אף שמילה זו נחשבת לגסה, אין בה כשלעצמה כדי לגרום לפגיעה בקבוצת אוכלוסייה או ליצור הנמכה של אנשים.

ד"ר אסף וינר:

אני מסכים שניתן לרשום את שמות המתחם fucku.co.il או  fuckme.co.il.

באופן כללי יותר, אני מסכים גם עם עמדת חברותיי לפיה רוב הצירופים הכוללים את המילה fuck אינם פוגעניים דיים על מנת להצדיק סירוב לרישום. כך, לטעמי, אין מניעה לאשר שמות מתחם כגון: FuckMe, FuckMyLife, WeAreFucked, FuckTheGovernment וכו'.

עם זאת, אני לא חושב שנכון לקבוע אפריורית כי כל הטיות או נגזרות של המילה fuck יהיו מותרים (למשל, השימוש במילה fuck יחד עם הפניה למגזרים או מיעוטים מסוימים), אלא נדרשת בחינה של כל מקרה ומקרה, בשים לב לעיקרון הכללי לפיו אין במילה fuck, כשלעצמה, מימד פוגעני מיוחד.

יוכי ברנדס:

לדעתי אין כל סיבה לפסול שם עם המילה 'פאק' על כל הטיותיה ונגזרותיה.
זאת מילה לחלוטין לגיטימית. הרבה פחות גסה מקללות רבות אחרות שמככבות בשמות של אתרים רבים.
בעניין כללי, ברגע שמפנים קללות או הסתות למגזרים או לאנשים פרטיים – סביר להניח שלא נאשר.

הנק נוסבכר:

איני רואה כל פגם בשם "fucku" או "fuckme" ולפי דעתי השם לא פוגע ברגשות של הציבור. לכן אני מאשר את שם המתחם. באופן כללי, אני בדעה שלא כל צירוף מילים עם המילה “fuck” יהיה מאושר ולכן נצטרך לדון לגופו של עניין בכל פעם שתהיה דרישה להשתמש במילה fuck.

תוצאות הדיון:

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשות. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשות מתקבלות.

ההחלטה בנוגע ל-fucku.co.il ו-fuckme.co.il בפורמט PDF