החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם co.il.יהשוה

החלטה

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה – הבקשה מאושרת.

הנק נוסבכר
יו"ר הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים של איגוד האינטרנט הישראלי

נימוקי חברי הוועדה:

פרופ' מיכאל בירנהק:

  1. סמכות הוועדה היא הפעלת שיקול דעת בקשר לרישום או סירוב לרישום, של שמות מתחם המכילים מילים גסות, הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור, או כאלה שאינם תואמים לדין הישראלי, לפי הגדרת סעיף 7.3 לכללי רישום שמות המתחם.
  2. משמעות המילה יהשוה לא הובררה עד תום. חיפוש אינטרנטי מעלה הקשרים דתיים שונים. למיטב הבנתי, אף אחד מההקשרים אינו מילה גסה בעברית, אין בו פגיעה בתקנת הציבור או ברגשות הציבור, ואין מוכרת לי כל מגבלה בדין על השימוש במילה זו.
  3. די באמור לעיל כדי להתיר את הבקשה. למעלה מכך, ככל שמדובר ברמיזה לשם המפורש י-ה-ו-ה, הרי שבהחלטה של הוועדה שדנה בבקשה לשם מתחם זה היו הדעות חלוקות (ראו החלטה 1/12), אולם לפי כללי הוועדה הותר שם המתחם הנ"ל. בבקשה הנוכחית – קל וחומר.
  4. לאור זה, אציע לקבל את הבקשה ולהתיר את רישום שם המתחם הנ"ל.

יוכי ברנדס:

כיוון ש"יהשוה" זה לא השם המפורש, אני מציעה שאין צורך בנימוקים להיתר כי אין שום בעיה. כפי שלא יבקשו מאיתנו לשבת ולדון על השם יהושע או ישעיהו וכו'. יהשוה אינו שם השם המפורש כלל, אלא שם של אדם. ככול הנראה שיבוש של השם יהושע. ועל כן אין כל מניעה לאשר את הדומיין.

בעז אוקון:

מצטרף לדעה של יוכי ברנדס.

הנק נוסבכר:

שם המתחם לא פוגעני ולכן אני בעד לאשר את השם מתחם.

תוצאת הדיון:

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה מתקבלת.

ההחלטה בפורמט PDF