חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם נבלות.co.il

ההחלטה:

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה – הבקשה מאושרת.

נימוקי חברי הוועדה:

פרופ' מיכאל בירנהק:

  1. לפי סעיף 7.3 לכללי רישום שמות מתחם, סמכותה של הוועדה היא להרשות או לסרב רישום של שמות מתחם לפי מספר קטגוריות: שמות המכילים מילים גסות, הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור, או כאלה שאינם תואמים לדין הישראלי.
  2. על פניו, שם המתחם המבוקש אינו בא בגדר אף קטגוריה. בהקשרים מסוימים המילה נבלות עשויה לשמש קללה, אולם אין מדובר במילה גסה, פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו, ואין בשם המתחם כשלעצמו משום פגיעה בדין.
  3. אם השימוש באתר שיוקם שם, אם יוקם, יהיה בלתי חוקי בתוכנו, זה עניין למי שייפגע לתבוע או למשטרה לחקור. לכך לא צריכה להיות כל השפעה על עצם אישור שם המתחם.

בעז אוקון:

כמו פרופ' מיכאל בירנהק, גם אני סבור שהשם אינו מעורר שום קושי.

יוכי ברנדס:

אני מאשרת את השם "נבלות" לאתר המבוקש. המילה הזו מופיעה כבר במקורותינו הקדומים, החל מהתנ"ך ועד ימינו. לפני שנים ספורות נעשתה סידרת טלוויזיה נפלאה בשם הזה, ואף אחד לא התלונן שהוא מרגיש פגוע… זו אמנם קללה, אך אין כל רע בקללות, כל עוד הן אינן פונות למגזר מסוים.

הנק נוסבכר:

איני רואה כל פגם בשם "נבלות" ולפי דעתי השם לא פוגע ברגשות של הציבור. לכן אני מאשר את שם המתחם.

תוצאת הדיון:

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה מתקבלת.

ההחלטה בפורמט PDF