החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם zaingadol.co.il

החלטה

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה – הבקשה מאושרת.

נימוקי חברי הוועדה:

פרופ' מיכאל בירנהק:

  1.  לפי סעיף 7.3 לכללי רישום שמות מתחם, סמכותה של הוועדה היא להרשות או לסרב רישום של שמות מתחם לפי מספר קטגוריות: שמות המכילים מילים גסות, הפוגעים בתקנת הציבור או
    ברגשות הציבור, או כאלה שאינם תואמים לדין הישראלי.
  2. שם המתחם המבוקש בא לכאורה בקטגוריה של "מילים גסות". על פניו אין בשם המתחם המבוקש כשלעצמו הפרה של חוק. כמו במקרים קודמים, יש להבהיר שסמכותה של הוועדה מסתכמת רק בבדיקה של שם המתחם, ולא בתוכן העתידי של האתר שישויך לשם המתחם, ככל שיהיה כזה. בנוסף, לפי כללי הוועדה, הוועדה אינה צריכה לשקול את זהות המבקש או השימוש הקונקרטי המיועד.
  3. הביטוי הכלול בשם המבוקש נראה על פניו כביטוי גס, גם אם במקרה זה אין מדובר בקללה (השוו לבקשה 2/12 בעניין שם המתחם "sharmuta").
  4. במקרה זה, אני סבור שיש לפרש את המגבלות על מילים גסות בשמות המתחם בצמצום ניכר. טעמנו האישי אינו רלוונטי להכרעה כזו. די בכך שייתכנו שימושים לגיטימיים אפשריים לביטוי,
    בנוסף, העובדה כי שם המתחם המבוקש הוא באותיות אנגליות מצמצמת עוד יותר את הסיכוי שגולשים ייתקלו בשם המתחם באקראי. במקרה כזה, מידת הפגיעה שיש בחשיפה למילה  גסה אפסית, וגולשים שייתקלו בשם המתחם בדרך זו ויחושו אי נוחות בשל כך, יוכלו לצאת מהאתר.
  5. אני סבור שיש לאשר את שם המתחם המבוקש.

בעז אוקון:

אני מצטרף לעמדתו של מיכאל, ואכן מדובר בביטוי גס, אבל הביטוי נכתב באותיות זרות. על מנת להגיע אליו צריך ל"אנגלת" את המילים בעברית. יותר מכך עצם השימוש בביטוי גס אינו מופנה כלפי
ציבור או אדם מסוים באופן שיכול לפגוע בו. בקיצור, מי שלא רוצה שלא יכנס לאתר. בכך נבדל ביטוי זה מביטוי 2 שממנו יכול להיפגע הגולש לא בגלל גסותו אלא בגלל תוכנו.

יוכי ברנדס:

השם וולגריים ודוחה, אך אני לא רואה אפשרות להכריח אנשים להיות רגישים ועדינים (הלוואי והיה אפשר…). אם זה מה שהם רוצים, שיבושם להם!

הנק נוסבכר:

אני בדעה שאם אנחנו נתחיל לפסול מילות גסות – תהיה לנו רשימה מאד ארוכה ולא נראה את הסוף. עקב ששם המתחם לא מפנה ולא מיועד לפגוע באוכלוסייה ספציפית אני בוחר לאשר את שם המתחם.

תוצאת הדיון:

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה מתקבלת.

ההחלטה בפורמט PDF