חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם mindfuck.co.il

החלטה

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה – הבקשה מאושרת.

הנק נוסבכר
יו"ר הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים
של איגוד האינטרנט הישראלי

נימוקי חברי הוועדה

השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר:

אני סבורה כי הביטוי mindfuck אינו סובל מחוסר מוסריות או פוגע בתקנת הציבור באופן המצדיק התערבות של הוועדה לבחינת שמות פוגעניים.

עצם השימוש בביטוי fuck במסגרת מונח או ביטוי כזה או אחר אינה הופכת אותו למגונה.

למילה mindfuck קיים פירוש מילוני אינטרנטי ושימושים לשוניים שוטפים (בתרגום חופשי: הלם מחשבתי או טלטלה מחשבתית).

שאלת אנינות הטעם בשימוש בביטוי fuck היא ענין נפרד שאינו מצדיק פסילה על ידי הוועדה.

לאור זה, אני מציעה לאשר את הבקשה.

ד"ר אסף וינר:

לפי סעיף 8.3 לכללי הרישום של שמות מתחם של איגוד האינטרנט הישראלי, לא יוקצו שמות מתחם "המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור". במקרה הנוכחי, שם המתחם מורכב מהלחם של המילים Mind ו-Fuck, כאשר הסיפא של ההלחם נחזית כנופלת בגדר "מילים גסות" או "שפה גסה". עם זאת, הביטוי Mindfuck הוא ביטוי בעל משמעות עצמאית ("הלם מחשבתי" או "טלטלה מחשבתית", כפי שציינה חברת הועדה סורוקר), שאינו עולה בהכרח כדי שפה גסה או פגיעה בתקנת הציבור או ברגשות הציבור. לכן, אני מציע לאשר את הבקשה.

יוכי ברנדס:

כבר הבעתי במקרים קודמים את דעתי שאני נגד פסילות של דומיינים שיש בהם מן הגסות או הוולגריות. מותר לאנשים להיות גסים ואף וולגריים. המנדט שניתן לנו לפסול דומיינים (ואני חשה לא נוח להחליט בשביל אחרים מה מותר ומה אסור) מצדיק לדעתי פסילות רק במקרים של הסתה או של רמיסה (קשה!) של ערכים שנחשבים למקודשים עבור חלק מן הציבור.

תמכתי בעבר בפסילת הדומיין י-ה-ו-ה. אתמוך כפי הנראה בפסילה של דומיין שמסית נגד נשים / גייז / חרדים / מוסלמים, או כל קבוצה אחרת.

mindfuck אינו רומס ערכים מקודשים ואינו מסית. אין כל הצדקה לפסול אותו.

הנק נוסבכר:

איני רואה כל פגם בשם "mindfuck" ולפי דעתי השם לא פוגע ברגשות של הציבור. לכן אני מאשר את שם המתחם.

תוצאת הדיון:

כל חברי הוועדה תומכים בקבלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה מתקבלת.

ההחלטה בנוגע ל-mindfuck.co.il בפורמט PDF