מאגר הנתונים data.il

חיפוש נתונים וסטטיסטיקות
חיפוש פרמטרי מתקדם

מאגר הנתונים אודות האינטרנט בישראל (data.il), אותו מפעיל איגוד האינטרנט הישראלי, מרכז ומנגיש נתונים וממצאים סטטיסטיים-כמותיים אודות האינטרנט הישראלי ומשתמשיו, במטרה לקדם ידע ומחקר וכבסיס לתכנון ועיצוב מדיניות ציבורית.

הרצאות מכנס הנתונים 2022אודות ויצירת קשררישום לעדכונים

פריטים חדשים במאגר

חזרה לעמוד הקודם

פניות הציבור למוקדי התמיכה של איגוד האינטרנט בנושאי פגיעות מקוונות והגנת סייבר לאזרח

תאריך פרסום במאגר: 02 בינואר 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

הצגה וניתוח של פניות הציבור למוקדי נטיקה ו-Block של איגוד האינטרנט הישראלי בשנים 2019-2021, תוך אפשרות להתמקד בתקופות על ציר הזמן ולפי הנושאים השונים של הפניות לעזרה או תמיכה.

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

סקר איגוד האינטרנט: פגיעות מיניות ברשת

תאריך פרסום במאגר: 21 בדצמבר 2021

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

ריכוז נתונים וממצאים מתוך סקר איגוד האינטרנט הישראלי מנובמבר 2021 בנושא פגיעות מיניות ברשת, עם אפשרות להתמקדות בקבוצות דמוגרפיות מגוונות.

נתונים וסטטיסטיקות לדיון באסדרת שירותים מקוונים

מדד עצימות דיגיטלית – טכנולוגיות מידע והגנת סייבר – של עסקים בישראל

תאריך פרסום במאגר: 08 בדצמבר 2021

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ממצאים מתוך מדד 'עצימות דיגיטלית' של הלמ"ס לשנת 2021. ככל שהעסק משתמש בטכנולוגיות רבות יותר מתוך הפרמטרים, כך הציון שהוא מקבל במדד גבוה יותר.

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

פעילות מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה בשנת 2020: הליכים פליליים, חסימת אתרים והסרת תכנים

תאריך פרסום במאגר: 04 בנובמבר 2021

נתונים ותרשימים אודות פעילות מחלקת הסייבר לשנת 2020 בנושאי חסימת אתרים, הסרת תוכן לא ראוי (תוך התמקדות ברשתות החברתיות) ותיקים פליליים במרחב הסייבר.

רגולציה וממשל

דו"ח אלימות מקוונת כלפי קטינים בישראל

תאריך פרסום במאגר: 02 בנובמבר 2021

מקור הנתונים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

בנובמבר 2021 פרסם מרכז המידע של הכנסת דו"ח המתמקד באלימות נגד קטינים ברשת כחלק מסדרת דו"חות אודות אלימות כלפי קטינים. בדו"ח מוצגים נתונים הנוגעים לתופעת האלימות ממגוון מקורות. כמתואר בדו"ח, למרחב המקוון יתרונות (למשל בתחום ההסברה כנגד אלימות), אולם הוא גם מאפשר העצמה של אלימות נוכח מאפיינים כגון הנצחתו של מידע ללא יכולת מחיקה וזהות […]

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

ממצאי הליך פיקוח של הרשות להגנת הפרטיות בקרב רשויות מקומיות

תאריך פרסום במאגר: 01 בנובמבר 2021

בנובמבר 2021 פרסם משרד המשפטים דו"ח בו הוא בוחן באמצעות פיקוח רוחב כיצד מיישמות הרשויות המקומיות את 'החוק להגנת הפרטיות' ותקנות הגנת הפרטיות באזוריהן. זאת משום שפעילותן של רשויות מקומיות עלולה להוביל לפגיעה בפרטיות התושבים המתגוררים באזוריהן (למשל, דרך גישה למרשמי תושבים, רישומי נכסים, רישומי גבייה וכו'). פיקוח הרוחב התמקד בעיקר באופן ניהול המידע ברשויות […]

שירותים ציבוריים ומסחר

נתונים אודות ממשל מקוון – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020

תאריך פרסום במאגר: 12 באוקטובר 2021

באוקטובר 2021 פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'ממשל מקוון'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש באינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילאים אלו.  נתונים כלליים בנושא 'ממשל מקוון': 47% ממשתמשי האינטרנט בישראל […]

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

אפיון משתמשי האינטרנט בישראל: גיל, מגזר, מגדר וגיאוגרפיה

תאריך פרסום במאגר: 05 באוקטובר 2021

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, איגוד האינטרנט הישראלי

סקירה זו מטעם איגוד האינטרנט מציגה מידע, תרשימים ותובנות בנושא השימוש באינטרנט והמחשב הביתי בישראל ופערים דיגיטליים במישורי גיל, מגזר וגיאוגרפיה, על בסיס נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2020 (פורסמו במחצית שנת 2021).

פער דיגיטלי