החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

נתוני רוחב על פעילות מוקד 105 בשנים 2021-2018: פגיעות, פוגעים ונפגעים