מאגר הנתונים data.isoc.org.il

מאגר הנתונים מקיף מבית איגוד האינטרנט הישראלי המספק נתונים וכלי מידע מתקדמים במטרה לקדם ידע ומחקר וכבסיס לתכנון ועיצוב מדיניות ציבורית.

אודות ויצירת קשררישום לעדכונים
חיפוש נתונים וסטטיסטיקות
חיפוש פרמטרי מתקדם

איתור נתונים וכלי ניתוח לפי נושאים

נתונים וכלי ניתוח חדשים

חזרה לעמוד הקודם

שימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים בישראל: כלי נתונים מתעדכן

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 10 ביוני 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

כלי נתונים מתעדכן על היקף השימוש של הציבור הישראלי ברשתות ובשירותים מקוונים בשנים 2021-2022, תוך אפשרות להתמקד בקבוצות דמוגרפיות מגוונות (מכיל נתונים מסקר של איגוד האינטרנט וסקר של הרשות לתחרות).

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

פעילות הרשות להגנת הפרטיות בשנת 2021 בנושא מאגרים דיגיטליים ואינטרנט

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 10 ביוני 2022

מקור הנתונים: משרד המשפטים, הרשות להגנת הפרטיות

פרטים הנוגעים לפעילותה של הרשות בכל הקשור למאגרים דיגיטליים ואינטרנט, מתוך דו"ח סיכום פעילות הרשות לשנת 2021.

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

שימוש באינטרנט ורשתות חברתיות בקרב צעירים בארצות הברית – לפני ואחרי הקורונה

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 20 במאי 2022

מקור הנתונים: ארגון Common Sense

מחקר משנת 2021 מאת ארגון 'common sense' המשווה בין צריכת זמן המסך של ילדים בארה"ב לפני פרוץ מגפת הקורונה, ובין צריכת זמן המסך שלהם במהלכה. זאת תוך התחשבות בסוגי האוכלוסיות השונים בארה"ב.

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

פעילות גורמי אכיפה בישראל להסרת תכנים מרשתות חברתיות בשנת 2020

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 10 באפריל 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

סקירת נתונים חדשים על פעילות הסרת התכנים שמבצעת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מול הרשתות החברתיות השונות במהלך שנת 2020 בעקבות בקשת חופש מידע של איגוד האינטרנט הישראלי.

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

למידה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנים 2020-2021

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 09 באפריל 2022

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נתונים אודות השתתפות בקורסים מקוונים, לימודים מקוונים לעומת לימודים פרונטליים, שיפור מיומנויות, עמדות לגבי למידה מקוונת ומוטיבציה ושביעות רצון מלימודים מקוונים, מתוך סקר שערכה הלמ"ס לאחר שנת הלימודים תשפ"א (2020-2021).

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

ריכוז נתונים בנושא מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה: חקירות, חסימת אתרים והסרת תכנים מפלטפורמות מקוונות

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 01 באפריל 2022

מקור הנתונים: מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

דף המרכז פרסומים שונים של איגוד האינטרנט אודות נתונים הנוגעים למחלקת הסייבר, יחידה בפרקליטות המדינה המרכזת את מאמצי האכיפה של מדינת ישראל בהתמודדות עם פשיעה במרחב הסייבר.

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

מדד Internet Poverty: השוואה בין עלות וזמינות הגישה לאינטרנט במדינות העולם

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 25 במרץ 2022

מקור הנתונים: WORLD DATA LAB

תקציר נתונים כלליים ונתונים הנוגעים לישראל מתוך מדד 'internet poverty' של ארגון World Data Lab. נתוני המדד מעודכנים לשנת 2022.

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

חשיפה לפגיעות מקוונת ומאפייני הגנת סייבר בקרב הציבור הישראלי

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 24 במרץ 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

נתונים מתוך סקר שנערך בינואר 2022 עבור איגוד האינטרנט, בנושאי מידת האוריינות והידע בנושאי הגנת סייבר בקרב הציבור הישראלי, תוך אפשרות להתמקד בקבוצות דמוגרפיות מגוונות.

ממשל: צנזורת רשת, אכיפה והגנת סייבר לאומית

ידע ואוריינות הציבור הישראלי בנושאי הגנת סייבר

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 23 במרץ 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

נתונים מתוך סקר שנערך בינואר 2022 עבור איגוד האינטרנט, בנושאי מידת האוריינות והידע בנושאי הגנת סייבר בקרב הציבור הישראלי.

ממשל: צנזורת רשת, אכיפה והגנת סייבר לאומית

ענקיות הטכנולוגיה אחראיות לחצי מתעבורת הרשת הגלובלית

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 16 במרץ 2022

מקור הנתונים: techmonitor.ai

נתונים אודות נתח חברות ה-'Big Tech' וחברות האם שלהן בתעבורת הרשת העולמית, נכון ל-2021.

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

בזק: דוח האינטרנט של ישראל לשנת 2021

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 15 במרץ 2022

מקור הנתונים: חברת בזק

תקציר נתונים מרכזיים מתוך דוח האינטרנט של בזק לשנת 2021, המציג נתונים אודות שלל שימושי החברה הישראלית, על רבדיה השונים, באינטרנט.

תשתיות אינטרנט ומוכנות דיגיטלית

רשתות חברתיות ושירותים מקוונים בישראל בראשית 2022: ניתוח מאפייני שימוש ועמדות

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 09 במרץ 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

נתונים וממצאים מתוך סקר איגוד האינטרנט הישראלי שנערך בתאריכים 26.12.2021-10-01.2022, לבחינת היקפי שימוש ועמדות של הציבור הישראלי ביחס לשירותים מקוונים, תוך אפשרות להתמקדות בקבוצות דמוגרפיות מגוונות.

פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות

נתונים אודות עבודה מהבית ויעילותה במהלך תקופת הקורונה בישראל

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 08 במרץ 2022

מקור הנתונים: המכון הישראלי לדמוקרטיה; בנק ישראל

נתונים מתוך סקרים של בנק ישראל ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה אודות עבודה מהבית בתקופת הקורונה (מרץ 2020 עד דצמבר 2021) בקרב מגזרים שונים, ויעילותה.

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים

נפגעי עבירה מקוונת – מתוך סקר ביטחון אישי 2020

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 13 בפברואר 2022

מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נתונים וניתוח ממצאי סקר הלמ"ס על חשיפה לעבירות מקוונות בקרב הציבור הישראלי בשנת 2020.

בטיחות ופגיעות ברשת

תחושות ועמדות הציבור הישראלי ביחס לפגיעה בפרטיות

תאריך פרסום/עדכון במאגר: 07 בפברואר 2022

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

נתונים וממצאים מתוך סקר איגוד האינטרנט הישראלי ופרטיות ישראל משנת 2022, בנושא תחושות וחששות הציבור הישראלי בנוגע לזכותו לפרטיות והאיומים עליה, תוך אפשרות להתמקד בקבוצות דמוגרפיות מגוונות.

צרכנות, מסחר ושירותים ציבוריים