אודות מאגר הנתונים data.il על האינטרנט הישראלי ומשתמשיו

מאגר הנתונים data.il, אותו מפעיל איגוד האינטרנט הישראלי, מרכז ומנגיש נתונים וממצאים סטטיסטיים-כמותיים אודות האינטרנט הישראלי ומשתמשיו, במטרה לקדם ידע ומחקר וכבסיס לתכנון ועיצוב מדיניות ציבורית.

מתוך התפיסה כי מידע ונתונים איכותיים ונגישים הם תשתית חיונית למדיניות ושיח ציבוריים, כבר למעלה מעשור שאיגוד האינטרנט הישראלי מפעיל את מאגר הנתונים (לשעבר, תחת השם STS), המרכז ומנגיש לציבור ולקהילת המחקר נתונים וממצאים סטטיסטיים אודות האינטרנט הישראלי ומשתמשיו. מקורות המידע במאגר הן מגוונים, וכוללים נתונים מטעם איגוד האינטרנט הישראלי (סקרים או ממצאים כמותיים-סטטיסטיים אחרים שהאיגוד מפיק) וממקורות מוסדיים אחרים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופים ציבוריים או יוזמות מחקר מטעם האקדמיה והתעשייה.

אנו מזמינים חוקרים וגופי מחקר להפנות אותנו לנתונים או ממצאים סטטיסטיים-כמותיים על האינטרנט הישראלי ומשתמשיו, שטרם נכללים במאגר.
לעדכון אודות פריטים רלוונטיים למאגר ולכל שאלה על מאגר ה-STS, תפעולו וגישה לנתונים בו, כתבו לנו כאן: [email protected]

לשיתופי פעולה מחקריים והצעת חומרים חדשים למאגר ה-STS, כתבו לנו כאן: [email protected]