חזרה לעמוד הקודם

היקף השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים בישראל: כלי נתונים מתעדכן

כלי הנתונים שלפניכם מציג את היקף השימוש של הציבור הישראלי ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים, נכון לרבעון הראשון של שנת 2022.  

מקורות הנתונים:
סקר איגוד האינטרנט משנת 2022 בקרב 1001 נדגמים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל מעל גיל 18; סקר רשות התחרות משנת 2021, שנערך בקרב 2042 נדגמים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל מעל גיל 13. ראו בהרחבה בתחתית העמוד.

בכל בחירת מקור נתונים, ניתן לסנן את התוצאות לפי גיל, מין, חברה והשכלה.

  • היות ששני הסקרים בפער של פחות משנה ביניהם ולאור בהיקף המדגמים הרחב, כלי הנתונים משקף באופן אמין ועדכני את היקף השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים בישראל.
  • בשל שיטות דגימה שונות, בסקר רשות התחרות אין משיבים שלא השתמשו כלל ברשתות חברתיות או אפליקציות, בעוד בסקר איגוד האינטרנט היו 5.3% כאלו.