החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים בישראל: נתוני 2023

כלי הנתונים שלפניכם מציג את היקף השימוש של הציבור הישראלי ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים, נכון לרבעון הראשון של שנת 2023, בפילוח לפי תדירות שימוש וגילאים. הנתונים מבוססים על סקר שנערך עבור איגוד האינטרנט הישראלי בחודש ינואר 2023 ע"י מכון המחקר מאגר מוחות בהנהלת פרופ' יצחק כ"ץ, בקרב מדגם מייצג של 1040 משיבים המהווים מדגם מייצג של החברה הישראלית, על קבוצותיה השונות.

פרסום או ציטוט של תוכן עמוד זה והתוצרים של כלי הנתונים כאן מותרים בכפוף למתן קרדיט והפניה לעמוד זה.

ברמת השימוש הכללי, בלטו 3 רשתות עיקריות: יוטיוב שבה משתמשים 97% מהאוכלוסייה (בתדירות גבוהה או נמוכה); 95% משתמשים בוואטסאפ ו- 90% משתמשים בפייסבוק. זאת בפער מובחן מפייסבוק מסנג'ר ואינסטגרם עם 70% מהאוכלוסייה כל אחת. 

 • לעומתן, 5 רשתות נמצאו בשימוש נישתי יותר: 16% משמשים ברדיט, 15% בדיסקורד וסיגנל, 13% ברובלוקס ו- 11% בטאמבלר.

ביחס לשימוש היומיומי, סדר העדיפות מעט שונה: 89% מהמשיבים אמרו כי הם משתמשים בוואטסאפ באופן יומיומי. אחריה בפער ניכר פייסבוק שבה משתמשים 65% מהאוכלוסייה באופן יומיומי; 54% ביוטיוב, 41% באינסטגרם ו- 21% בטיקטוק.

שימוש יומיומי ברשתות חברתיות – הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה:

 • מבחינה גיאוגרפית, בצפון בלטו בשימוש היומיומי בטיקטוק (32% מהם, לעומת 9-24% באזורים אחרים). וביו"ש בלטו בשימוש ביוטיוב (70% מהם משתמשים בו באופן יומיומי לעומת 49-59% באזורים אחרים).
 • רווקים נוטים להשתמש יותר ביוטיוב באופן יומיומי (59% מהם) לעומת 50-51% מהנשואים או הגרושים פרודים אלמנים או חד-הוריים. גם שימוש יומיומי באינסטגרם מועדף על רווקים (57% מהם) יחסית לגרושים פרודים אלמנים וחד הוריים שרק 27% מתוכם משתמשים בו באופן יומיומי (ומתוך הנשואים: 35%). 
 • לעומת זאת, גרושים פרודים אלמנים וחד הוריים משתמשים יותר בפייסבוק באופן יומיומי (74% מהם) יחסית לרווקים ולנשואים (63-66% מהם).
 • כמו כן מצאנו כי שיעורם של הערבים גבוה יותר בשימוש יומיומי בטיקטוק (32% מהם) ביחס ליהודים (רק 9% אצל החרדים ו- 16-22% אצל חילונים מסורתיים ודתיים).
 • שימוש יומיומי בטלגרם, לעומת זאת, רווח יותר בקרב יהודים דתיים וחרדים (23-26% מהם, לעומת 12-16% בקרב קבוצות אחרות).
 • מבחינה מגדרית, הסקר העלה הבדלים בולטים בשימוש היומיומי במספק רשתות:
  • 13% מהגברים משתמשים בטוויטר באופן יומיומי לעומת 5% מהנשים.
  • 24% מהגברים משתמשים בטלגרם באופן יומיומי לעומת כ- 9% בלבד מהנשים.
  • 69% מהנשים משתמשות בפייסבוק באופן יומיומי לעומת 60% מהגברים.
  • 49% מהנשים משתמשות באינסטגרם באופן יומיומי לעומת 32% בלבד מהגברים.
 • בהמשך לכך, השימוש היומיומי בטיקטוק פוחת עם רמת ההשכלה (28% מתוך בעלי השכלה תיכונית משתמים בו באופן יומיומי, 20% מבעלי השכלה על תיכונית ו- 16% מבעלי השכלה אקדמאית). 
 • כמו כן, 48% מבעלי ההשכלה התיכונית עושים שימוש יומיומי באינסטגרם – הרבה יותר מקרב בעלי השכלה על תיכונית (32% מהם) או בקרב אקדמאים (41% מהם).
 • מזווית ההכנסה, מעניין לגלות כי שימוש יומיומי בטוויטר נפוץ יותר בקרב בעלי הכנסת משק בית גבוהה בהרבה מהממוצע (26% מהם עושים בטוויטר שימוש ימיומי, לעומת 4-10% בלבד בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות יותר)

 • אינסטגרם נמצאת בשימוש רווח יותר באופן יחסי ככל שהגיל פוחת: 66% מבני 18-24 משתמשים בו באופן יומיומי, 59% מבי 25-30 וכך פוחת בהדרגה עד ל-15% בקרב בני 65 ומעלה.
 • שימוש יומיומי בטיקטוק פופולרי יותר בקרב בני 18-24 (35% מהם) לעומת 17-28% בקרב קבוצות הגיל האחרות ו- 8% בלבד בקרב בני 65 ומעלה.
 • מצאנו כי פייסבוק חלשה יחסית בקרב הגילאים הקיצוניים וחזקה יחסית בקרב גילאי ה- 40-49: 55% בלבד מבני 18-24 עושים בו שימוש יומיומי ו- 52% מבני ה- 65 ומעלה, לעומת 77% מבני ה- 40-49 שבולטים ברמת השימוש בפער של כ- 10-12% מקבוצות הגיל הסמוכות.
 • באופן דומה, שימוש יומיומי ביוטיוב, בלט בקרב בני 31-39 (68% מהם) לעומת גילאי 50 ומעלה (35-40% מהם) ויחסית לשאר הגילאים (56-58%).