חזרה לעמוד הקודם

חברי הוועד לדורותיהם

חברי הוועד המנהל
שנה נשיא/ת האיגוד חברי הוועד
1994 ג'ורג' מאיר דורון שקמוני דב וינר יהבי בורבין ד"ר מורטון טרגין וילמה סולניק ג'ורג' מאיר הנרי נוסבכר
12/1995 עד 01/1998 ג'ורג' מאיר דורון שקמוני דב וינר יהבי בורבין ד"ר מורטון טרגין וילמה סולניק ג'ורג' מאיר הנרי נוסבכר
01/1998 עד 03/1999 ג'ורג' מאיר דורון שקמוני דב וינר יהבי בורבין ד"ר מורטון טרגין ג'ורג' מאיר הנרי נוסבכר
03/1999 עד 09/2000 דורון שקמוני דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר ד"ר מורטון טרגין יהבי בורבין דב וינר הנרי נוסבכר / ד"ר אמיר עציוני 09/1999
09/2000 עד 10/2001 דורון שקמוני דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר ד"ר מורטון טרגין אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני
10/2001 עד 10/2002 דורון שקמוני דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר ד"ר מורטון טרגין אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני
10/2002 עד 10/2003 ד"ר אמיר עציוני דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני
10/2003 עד 11/2004 ד"ר אמיר עציוני דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני
11/2004 עד 11/2005 ד"ר אמיר עציוני דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני
11/2005 עד 11/2006 רימון לוי דורון שקמוני יוני נוקד שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני
11/2006 עד 12/2007 רימון לוי דורון שקמוני יוני נוקד שאולה היטנר מני לוי אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני
12/2007 עד 12/2008 רימון לוי דורון שקמוני יוני נוקד שאולה היטנר מני לוי אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני
12/2008 עד 12/2009 רימון לוי דורון שקמוני יוני נוקד שאולה הייטנר ד"ר נחמן אורון אסתר סקורניק רימון לוי פרופ' ישע סיון
12/2009 עד 12/2010 רימון לוי דורון שקמוני שוקי פלג שאולה הייטנר ד"ר נחמן אורון אסתר סקורניק רימון לוי פרופ' ישע סיון
12/2010 עד 12/2011 רימון לוי דורון שקמוני שוקי פלג שאולה הייטנר ד"ר נחמן אורון אסתר סקורניק רימון לוי פרופ' ישע סיון ד"ר אלון הסגל אלעד זלומונס
12/2011 עד 11/2012 פרופ' ישע סיון דורון שקמוני שוקי פלג שאולה הייטנר פרופ' גוסטבו מש / רועי שלומי 08/2012 פרופ' יהודית בר אילן רימון לוי פרופ' ישע סיון ד"ר אלון הסגל אלעד זלומונס
11/2012 עד 11/2013 ד"ר אלון הסגל ד"ר אמיר עציוני איתי בנר / מני לוי 10/2013 שאולה הייטנר רועי שלומי פרופ' יהודית בר אילן / ליאור קפלן 12/2012 רימון לוי פרופ' ישע סיון ד"ר אלון הסגל אלעד זלומונס
11/2013 עד 12/2014 ד"ר אלון הסגל ד"ר אמיר עציוני מני לוי שאולה הייטנר רועי שלומי ליאור קפלן ד"ר טל פבל
/
לביא שיפמן
פרופ' ישע סיון
/
ללא מחליף
ד"ר אלון הסגל נאוה גלעד שלומוביץ'
12/2014 עד 12/2015 ד"ר אלון הסגל ד"ר אמיר עציוני מני לוי שאולה הייטנר נתן גביש ליאור קפלן לביא שיפמן יעקב נבות ד"ר אלון הסגל נאוה גלעד שלומוביץ'
12/2015 עד 01/2017 נאוה גלעד שלומוביץ' פרופ' קרין נהון מני לוי בת -שבע אנגלברג-בר נתן גביש עו"ד דור נחמן לביא שיפמן יעקב נבות ד"ר אלון הסגל נאוה גלעד שלומוביץ'
01/2017 עד 12/2017 פרופ' קרין נהון פרופ' קרין נהון מני לוי בת -שבע אנגלברג-בר נתן גביש עו"ד דור נחמן לביא שיפמן יעקב נבות רו"ח אייל דרודי
12/2017 עד 12/2018 פרופ' קרין נהון פרופ' קרין נהון מני לוי בת -שבע אנגלברג-בר אבי נגר קובי סלע לביא שיפמן
12/2018 עד 12/2019 פרופ' קרין נהון פרופ' קרין נהון עו"ד ארוד בליסה רועי בסר אבי נגר קובי סלע לביא שיפמן בת -שבע אנגלברג-בר
12/2019 עד 12/2020 פרופ' קרין נהון פרופ' קרין נהון עו"ד ארוד בליסה רועי בסר אבי נגר קובי סלע רמי מלאכי קרן אלבורג – רימון
12/2020 עד 12/2021 פרופ' קרין נהון פרופ' קרין נהון עו"ד ארוד בליסה רועי בסר אבי נגר אורי שדות רמי מלאכי קרן אלבורג – רימון
12/2021 עד 05/2022 טרם נבחר/ה ד"ר שרון בר-זיו עו"ד ורד זליכה ד"ר תומר סיימון אבי נגר אורי שדות רמי מלאכי קרן אלבורג – רימון
05/2022 עד היום ד"ר שרון בר-זיו ד"ר שרון בר-זיו עו"ד ורד זליכה ד"ר תומר סיימון אבי נגר אורי שדות רמי מלאכי קרן אלבורג – רימון