החזירו אותם הביתה עכשיו

שימוע בנושא תשלום דמי חבר

בהתאם לתקנון האיגוד, חברי איגוד שפגה חברותם רשאים לפנות לוועד העמותה בבקשה כי ייערך להם שימוע ביחס לתשלום דמי החברות. לבקשת שימוע, יש לפנות בדוא"ל המפרט את נימוקי הבקשה ל-[email protected]. ועד העמותה רשאי למנות גוף מטעמו שבפניו ייערך השימוע במועד שיקבע האיגוד, ועד תום השימוע חברותם בעמותה לא תפקע. בשימוע יתאפשר לחבר להשמיע את טענותייו ביחס לנושא.

ככל ולא יודיעו החבר/ה לעמותה שברצונם כי ייערך להם שימוע בנושא, וככל ולא יוסדר תשלום דמי החבר של אותם חברים, חברותם בעמותה תסתיים בתום תקופת 60 הימים מהמועד שצויין בהודעה לחבר/ה.