חזרה לעמוד הקודם

תוכנות ויישומים לזיהוי Deepfake

עמוד זה מרכז מידע וקישורים לתוכנות ושירותים מקוונים המאפשרים לציבור להעלות מדיה (תמונה, קול, וידאו) ו/או קישורים למדיה על מנת לנתח אם תוכן מסוים הוא "אמיתי" או את מידת ההסתברות כי התוכן עבר מניפולציה תכנית, לרבות אמצעות טכנולוגיית זיוף עמוק.

מהימנותם או איכותם של כלים אלו לא נבדקה על ידינו ורשימה זו אינה מהווה המלצה על שירות מסחרי מסויים או רשימה ממצה של הכלים והשירותים הזמינים.