החזירו אותם הביתה עכשיו

המלצות מדיניות לקידום השימוש והמוגנות ברשת לאוכלוסיית הגיל השלישי

המלצות עיקריות לקידום ועיצוב אסטרטגיה דיגיטלית וציבורית של רשויות, חברות וארגונים ציבוריים המותאמת לאוכלוסיית הגיל השלישי:

 • קביעת מדיניות ונהלים ברורים להנגשת מידע, תוכן ושירותים דיגיטליים חיוניים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
 • התאמת השירותים הדיגיטליים לקבוצות גיל ולאוכלוסיות שונות בתוך אוכלוסיית הגיל השלישי (למשל החברה הערבית, הציבור החרדי ודוברי רוסית). לכל אחת מאוכלוסיות היעד ישנם מאפיינים וצרכים ייחודיים.
 • דגש מיוחד על הנגשת מוקדי ושירותי העזרה, השירות והתמיכה לאוכלוסיית הגיל השלישי – גם בערוצים הדיגיטליים ובמקביל גם בערוצים אישיים ישירים.
 • יצירת אחידות בתוך כל ארגון בנהלי הנגשה והתאמה בין היחידות השונות ולייצר שיתוף פעולה ביניהם.
 • אימוץ אסטרטגיה שיווקית וציבורית המותאמת לאוכלוסיית הגיל השלישי, הנשענת על מחקר, ניתוח ולמידה של המשותף והשונה ברמת אוריינות ומיומנות דיגיטלית בין קבוצות האוכלוסייה. קידום והתאמה של פלטפורמות וכלים דיגיטליים לצרכים ולחסמים המשתנים של קהל היעד המבוגר. 
 • שימוש בכוח ובהשפעה של גופים ממשלתיים ועסקיים מובילים לשיפור המודעות הציבורית לסוגיות של אוריינות דיגיטלית, מוגנות ברשת וגילנות באמצעות קמפיינים ונכסים ציבוריים.

המלצות בנושא הנגשת שירותים חיוניים ברשת לאוכלוסיית הגיל השלישי:

המלצות אלו רלוונטיות לגופים במגזר הציבורי והממשלתי בתחומים כמו שירותים ממשלתיים, בריאות, בנקאות, ותשתיות חיוניות:

 • שילוב אנשי צוות ומנהלים ייעודים להנגשה לגיל השלישי במוסדות, רשויות ובמשרדים ממשלתיים, בעלי מומחיות וידע מקצועי וניסיון בשיווק והנגשה דיגיטלית לקהל היעד.  
 • תיווך הטכנולוגיה והממשקים הדיגיטליים לאוכלוסיית הגיל השלישי על ידי שגרירים בקהילה: הקמת רשת של שגרירים דיגיטליים שיעזרו לאזרחים ותיקים בהנגשת שירותים ומיצוי זכויות.
 • הנגשה והבלטה של מוקדי פניות המותאים לגיל השלישי בכל עמודי השירותים הממשלתיים הרלוונטיים. 
 • שליחת התראות ועדכונים יזומים לקהלי יעד מאוכלוסיית הגיל השלישי על האפשרות לשימוש בשירותים השונים, בהתאם לצרכים ולמידע הקיים על המשתמשים. 
 • שיתוף הציבור במטרה לשפר את השירות: הקמת ערוץ בו אזרחים יוכלו להגיב ולדווח על קשיים איתם מתמודדים בעת קבלת שירותים דיגיטליים.

המלצות בנושא קידום מוגנות ברשת לאוכלוסיית הגיל השלישי:

המלצות אלו רלוונטיות לגופים ממשלתיים בתחומים כמו חינוך, חברה וקהילה. לדוגמא: משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי, משטרת ישראל, מערך הסייבר הלאומי.

 • לייצר שולחנות עגולים בין משרדים ממשלתיים ורשויות לגיבוש מדיניות ארוכת טווח, באמצעותה יוכלו לפעול בעלי העניין הנוגעים לנושא – מערך הסייבר הלאומי, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה השונים על מנת לאפשר התמודדות מיטבית עם האתגרים בנושא מוגנות ברשת בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי.
 • להשקיע תקציב ייעודי ומאמצים של פרסום ושיווק להנגשת המוקדים והגופים המטפלים בפגיעות ברשת.
 • קמפיין העלאת מודעות עבור שני קהלי יעד: מצד אחד לפנות לאוכלוסיית הגיל השלישי ומצד שני לפנות לגילאים יותר צעירים (ילדי אוכלוסיית הגיל השלישי), פניה לאוכלוסיות אלו על ידי קמפיין העלאת מודעות בנושא דרכי מניעה וטיפול בפגיעות ברשת.
 • יש לעשות מיפוי / מחקר של סוגי הפגיעות המקוונות שאזרחים ותיקים חשופים אליהם, המיפוי אמור להיות בהתאם לקבוצות גיל בתוך האוכלוסיה. מיפוי ומחקר כזה יכול להיות בסיס לקמפיין העלאת מודעות בתחום.
 •  יצירת קשר בין הילדים הצעירים לבין אוכלוסיית הגיל השלישי, משרד החינוך יכול להיות גורם משמעותי בתחום זה. ניתן לחבר את הנושא  לפרויקט מחויבות אישית. החיבור יכול להיות גם בנושא מיומנויות דיגיטליות וגם בנושא העלאת מודעות בנושא בטיחות ברשת.

חברי פורום המומחים לטכנולוגיה וזקנה שלקחו חלק בגיבוש ההמלצות:

 • ד"ר מיכל הלפרין בן צבי: מנהלת פיתוח ידע במיזם לקידום אוריינות דיגיטלית בג'וינט אשל
 • ד"ר ענבל לם: ראשת תחום התמחות – קרימינולוגיית סייבר, החוג לקרימינולוגיה , המכללה האקדמית גליל מערבי
 • ד"ר איתי מנהיים: המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' גלית נמרוד: המחלקה לתקשורת והמרכז הרב תחומי לחקר הזקנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • ד"ר דלית קן דרור פלדמן: מנהלת הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר דניס רוזנברג: פוסט דוקטורנט במרכז הידע לחקר הזקנה, אוניברסיטה העברית בירושלים
 • ד"ר חגית תורג'מן: ראש החוג לסוציולוגיה ולקרימינולוגיה (M.A), המכללה האקדמית גליל מערבי
רכזת הפורום: דימא אסעד ניקולא, מנהלת תחום צמצום פערים דיגיטליים באיגוד האינטרנט הישראלי