החזירו אותם הביתה עכשיו

כלכלת רשת – כלכלה חדשה כלכלה ישנה ומה שביניהם

ד"ר עמיר עציוני | 06.12.2001

א אחת נדמה כאילו מהפיכת המידע והתפתחותן של רשתות המידע והטכנולוגיות החדישות, הביאו בצדם מהפיכה בצורת התנהלותם של שווקים מודרניים, שלא לומר בחוקי הכלכלה כולה. לא בכדי נוצרה על בסיס תפיסה זו תחושת "הכלכלה החדשה", שהרי מה הקשר בין חנווני המוכר לחם במזומן לבין חברה המספקת בחינם שירותי דואר מקוונים ותולה את יהבה בהגדלת בסיס לקוחותיה? לכאורה, כמעט וכלום, בפועל, הרבה מאוד. במסגרת סדרת מאמרים ננסה לעמוד בקצרה על הדומה והשונה בין הכלכלה הישנה לזו החדשה, תוך התמקדות במאפייניה המרכזיים והייחודיים של כלכלת הרשת המשמשת בסיס לתפיסת הכלכלה החדשה. בחלק זה נתייחס בעיקר לשאלת ההבדלים בין שני סוגי הכלכלה והקשר ביניהם. בפעמים הבאות נדון בהשלכות מאפייניה הייחודיים של כלכלת הרשת על נושאים שונים כגון: אסטרטגיית הפירמה, התנהגות הצרכנים, ומעורבות הממשלה.

מנקודת ראותו של היצרן, הרי שבסיסו של הקשר בין הכלכלה הישנה לזו החדשה, מושתת על מטרה משותפת – מירב הרווחים או התועלת לבעלי הפירמה. למרות שלעתים נדמה היה כאילו המטרה השתנתה, לא כך הוא. ההבדלים מצויים בהחלטות האסטרטגיות, ביעדי הביניים ובצעדים הטקטיים. אסטרטגיות אזוטריות כמו open source וחשיפת סודות מסחריים יזומה בפני מתחרים הפכו למרכזיות, צעדים טקטיים כמו השקעות ניכרות במו"פ משמשות ליעדים שונים מאלו להם יועדו בעבר. תחושת שינוי חוקי הכלכלה נוצרה בין היתר מאחר ובשנים האחרונות חברות רבות, חלקן גדולות ומבוססות, נגררו אחר אסטרטגיות "אופנתיות" והפכו אותן למטרה בפני עצמה. הגאות העיוורת משהו בבורסות העולם סבלה הכל, ואפשרה לפירמות לדבוק ואף להצליח באסטרטגיות אשר בינן לבין המטרה העיקרית של מירב הרווחים, אין כמעט ולא כלום.

אסטרטגיה אחת אשר זכתה למעמד של מטרה בפני עצמה הינה אסטרטגית בסיס הלקוחות. כלי אסטרטגי זה הינו בעל חשיבות ראשונה במעלה בחברות מסוימות (למשל במלחמות סטנדרטים, תחרות על השוק בניגוד לתחרות בתוך השוק ומצבים נוספים עליהם נעמוד בפעמים הבאות). לחברות אחרות, חשיבותו פחותה בהרבה וודאי שאינה מצדיקה השקעת משאבים ניכרת כפי שנצפתה למשל ובעיקר אצל ספקיות שירותי הגישה לאינטרנט (למעט תחום אירוח אתרים בו היתה בעבר הצדקה למאמץ אסטרטגי כזה). חשיבותו האסטרטגית של כלי זה מוגבלת גם אצל חברות התקשורת הסלולרית (הגם שבהחלט קיימת), ופחותה בהרבה למשל בקרב חברות התקשורת הבינ"ל, אשר חלקןהשקיעו מאמצים עודפים באסטרטגיה זו.

אסטרטגיה של בסיס לקוחות, כמו אסטרטגיות אחרות אשר נראו כמיטב הכלכלה החדשה, היו כאן תמיד וימשיכו לשמש גם בעתיד. כדי לדעת מתי נכון להשתמש בהן ומתי עולה חשיבותן, צריך להבין מספר מאפיינים מרכזיים של הפירמות ושל התנהגות הצרכנים הפועלים בשווקי רשת ומייצרות מוצרים אשר בהכללה ניתן להגדירם כמוצרי רשת. במסגרת סדרת מאמרים זו, ננסה לעמוד על מאפיינים אלו ועל סוגיות מרכזיות בכלכלת רשת.

הגם שחשיבותה של כלכלת הרשת עלתה משמעותית בשני העשורים האחרונים, אף היא אינה חדשה כלל וכלל. היא היתה כאן בעידן הכלכלה הישנה, מרשתות הרוכלים באירופה של ימי הביניים, דרך כניסת הטלפוניה והטלגרף בשלהי המאה ה19- והיא ממשיכה לעידן הכלכלה החדשה מהולדת רשת האינטרנט בשנות הששים עד פיתוח האינטרנט II. בעידן הקולוניאליזם היא ליוותה את שיקולי האנגלים בבניית האימפריה (או הרשת) הבריטית והנחתה את האמריקאים במסיבת התה של בוסטון ב1773- ובמלחמתם לעצמאות, בדיוק כפי שהיא מלווה גורמים מסחריים וכלכליים בעידן המידע. כלכלת הרשת חובקת תחומים מגוונים ונוגעת למוצרי רשת חדשניים כמו רשתות מידע ותקשורת, למוצרים פחות חדשניים כמו רשתות תחבורה ובנקאות והיא אפילו נוגעת לתחומים שכלל אינם נראים קשורים לנושא כמו יחסי מוצרי בסיס ומוצרים משלימים (למשל חומרה/תוכנה, משחקי וידאו ביתיים, שוק ה-DVD ועוד). כלכלת הרשת, הינה לפיכך הנדבך המרכזי הניצב בין הכלכלה הישנה וזו המכונה כלכלה חדשה, כאשר ההבדל ביניהן נסוב בעיקר על חשיבותה ומרכזיותה של כלכלה זו והפרקטיקה הנלמדת ממנה.

כל הדיבורים על מהפכה ושינוי יסודות הכלכלה, אינם יותר מאשר אופנה חולפת כמו חלק מהיישומים של אמירה זו. הכלכלה היא אותה כלכלה ישנה ומוכרת, אך ככל מדע היא הולכת ומתפתחת ומוסיפה חידושים על אותו בסיס קיים. בחלק הבא נתחיל לעמוד על מקצת ההתפתחויות תוך התייחסות למספר הגדרות בסיסיות הדגשת מאפייני ביקוש ייחודיים למוצרי רשת. נדון בהשפעות רשת עקיפות וישירות, נעמוד על חשיבות הציפיות בתהליך קבלת ההחלטות של הצרכנים ונגזור מהן השלכות לאסטרטגיית הפירמות המייצרות מוצרי רשת.

אודות ד"ר עמיר עציוני

ד"ר אמיר עציוני, מנהל המגזר הממשלתי והצבאי בחברת א.מ.ת מיחשוב הינו מרצה לכלכלת רשת וחבר הנהלת איגוד האינטרנט. אמיר היה בעבר יועץ מקצועי לשר המדע.