בחזרה לעמוד הקודם

התאחדות הסטודנטים בישראל

עוד בנושא התאחדות הסטודנטים בישראל

סקר התאחדות הסטודנטים 2013

 "סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" נערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל לקראת שנת הלימודים תשע"ד. הסקר הועבר כשאלון אינטרנטי מובנה, בקרב מדגם של 9,268 משיבים המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים בו הם…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר התאחדות הסטודנטים 2012

"סקר בקרב סטודנטים בנושאי רווחה" נערך על ידי התאחדות הסטודנטים בישראל לקראת שנת הלימודים תשע"ג. הסקר נערך בעזרת סקר אינטרנטי עם שאלון מובנה, בקרב מדגם של 5,111 משיבים המייצג מדגם של אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והחברים באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים…

המשיכו לקרוא כתבה זו