Cisco Cloud Readiness 2013

תאריך פרסום במאגר: 17 בדצמבר 2013

מקור הנתונים:

מדד המוכנות לענן של חברת סיסקו הינו כלי המספק נתונים ברמה הלאומית והאזורית אודות ביצועי תשתית האינטרנט. במסגרת המדד נבחנות מהירויות ההורדה, העלאה וזמן…

המשיכו לקרוא כתבה זו