חזרה לעמוד הקודם

חברי ועדת ההיגוי לשירותי תשתיות – לדורותיה

באיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) פועלת ועדת היגוי לשירותי תשתיות של האיגוד, הכוללים את ניהול מרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל IL. ניהול והפעלת מחלף האינטרנט הישראלי (IIX – Israeli Internet eXchange) ונושאי תשתית נוספים.

תפקידה של ועדת ההיגוי, הנו להנחות מקצועית את פעילות התשתית המנוהלת על ידי איגוד האינטרנט, להתוות את דרכה ולפקח באופן שוטף על פעילותו.

בוועדת ההיגוי חברים שלושה נציגים חיצוניים, שני חברי וועד מנהל של האיגוד, המכהנים בהתנדבות, ובנוסף – מנכ"ל האיגוד ומנהל שירותי התשתיות של האיגוד

חברי ועדת ההיגוי לשירותי תשתיות – לדורותיה
  יו"ר הוועדה נציגי האיגוד נציגי ציבור (חברים חיצוניים)
2022- אבי נגר, יו"ר (חבר הוועד המנהל) ד"ר תומר סיימון (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי)   דניאל רוזן פרופ' יובל שביט פרופ' טל ז'רסקי
2022-2022 אבי נגר, יו"ר (חבר הוועד המנהל) ד"ר תומר סיימון (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי)   דניאל רוזן גיל זיסו פרופ' טל ז'רסקי
2020-2022 אבי נגר (חבר הוועד המנהל) קובי סלע (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי) רמי מלאכי דניאל רוזן ד"ר תומר סיימון אמיר לוי
2019-2020 אבי נגר (חבר הוועד המנהל) קובי סלע (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי) ולרי שומסקי, כ-CIO של האיגוד דניאל רוזן אדי אהרונוביץ' פרופ' טל ז'רסקי
2018-2019 לביא שיפמן, יו"ר (חבר הוועד המנהל) אבי נגר (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי) ולרי שומסקי, כ-CIO של האיגוד דניאל רוזן אדי אהרונוביץ' פרופ' טל ז'רסקי
2017-2018 לביא שיפמן, יו"ר (חבר הוועד המנהל) אבי נגר (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי) ולרי שומסקי, כ-CIO של האיגוד דניאל רוזן אדי אהרונוביץ' פרופ' טל ז'רסקי
2015-2016 לביא שיפמן, יו"ר (חבר הוועד המנהל) יעקב נבות (חבר הוועד המנהל) עו"ד יורם הכהן (עד אוגוסט 2015 כחבר חיצוני והחל מספטמבר 2015 כמנכ"ל האיגוד) בעז דולב ד"ר נחמן אורון פרופ' טל ז'רסקי (החל מינואר 2016)
2013-2014 ליאור קפלן, יו"ר (חבר הוועד המנהל) מני לוי (חבר הוועד המנהל) דינה באר (כמנכ"ל האיגוד מ-2014 ועד יוני 2015) בעז דולב ד"ר נחמן אורון עו"ד יורם הכהן

מהי ועדת ההיגוי לשירותי תשתיות?