החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תוצאות בחירות 2017-2018

הליך הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) לשנת 2017 הסתיים.

חברי הוועד המנהל של העמותה, מכהנים בהתנדבות ואמונים על התווית המדיניות, המטרות והפעילות של איגוד האינטרנט בישראל.

הבחירות לוועד המנהל של העמותה מתקיימות אחת לשנה. עפ"י תקנון העמותה המעודכן, השנה ועד העמותה יכלול 6 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה 3 שנים.

בבחירות שהתקיימו השנה ובכפוף לתקנון העמותה, נבחרו 2 חברי ועד חדשים. ההצבעה התבצעה באמצעות האינטרנט.

מתוך כלל חברי האיגוד, סה"כ בעלי זכות בחירה עמד על 499, ומתוכם הצביעו 126 חברים. שיעור ההצבעה עמד על 25.25%.

הנבחרים

אבי נגר

אבי נגר

קובי סלע

קובי סלע

הנבחרים, אבי נגר וקובי סלע, יצטרפו אל חברי הוועד המכהנים: פרופ' קרין נהון (נשיאה), בת-שבע אנגלברג-בר, מני לוי, לביא שיפמן.

ועדת הבחירות

אנו מודים לוועדת הבחירות, המורכבת מחברי עמותה מתנדבים, הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה אשר ניהלה את סדרי הבחירות, ופיקחה על תקינותן.

הרכב ועדת הבחירות לשנת 2017:

דן תל ניר (יו"ר), רו"ח מני צמח (הגוף המבקר של האיגוד), אפרת דסקל, גרי מנדלסון, שחר פייס

פרוטוקולים ומסמכים נלווים – בחירות 2017

להגשת מועמדות לבחירות 2017 לוועד המנהל של איגוד האינטרנט

פרוטוקול ישיבה ראשונה – ועדת הבחירות – 03/10/2017

פרוטוקול ישיבה שנייה – ועדת הבחירות – 20/11/2017

פרוטוקול ישיבה סיכום הבחירות – ועדת הבחירות – 26/12/2017