חזרה לעמוד הקודם

הגישו מועמדות לוועד המנהל

הזדמנות אמיתית להשפיע: בחירות 2019 לוועד המנהל נפתחו

 אם עיצוב פני האינטרנט בישראל חשוב לכם, ואתם מעוניינים להשפיע על הניהול האסטרטגי וקביעת המדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי – הציגו מועמדותכם לוועד המנהל.

חברים, הרואים עצמם כמתאימים לכהן בתפקיד, ועומדים בתנאי התקנון, יוכלו, במקרה שייבחרו, להשפיע, לקדם יוזמות ופרויקטים קיימים וחדשים ולהיות מעורבים בהחלטות הנוגעות לאינטרנט בישראל בכלל ולפעילות האיגוד בפרט. חברי הוועד (המכהנים בהתנדבות), נחשפים במהלך כהונתם למידע רב בנושא האינטרנט בישראל ובעולם.

מי רשאי להציג מועמדות וכיצד?

ועדת הבחירות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) קוראת לחברי האיגוד העומדים בתנאי התקנון, להציג את מועמדותם לכהונה בוועד העמותה, כחלק מהליך הבחירות לשנת 2019.

רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר ועד כל חבר עמותה אשר חברותו באיגוד הייתה בתוקף ברציפות במשך לפחות שנה קודם למועד פתיחת ההצבעה לבחירות החל ביום 22.12.2019. בנוסף, יוכל להציג מועמדות גם חבר שחברותו הייתה בתוקף במהלך ארבעת החודשים שקדמו לראשית המועד שנקבע להצגת מועמדות ובלבד שהיה חבר באיגוד במהלך שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד זה. הצעה לנוסח הגשת מועמדות ולטופס המלצה ניתן למצוא להלן. תוכן הטופס שיגיש המועמד (ללא שמות הממליצים) יועלה לאזור הבחירות באתר האיגוד לצורך הצגת המועמד בפני הבוחרים. להלן המסמכים הנדרשים:

  • תיאור קצר המפרט את פרטיו האישיים, השכלתו, עיסוקו, ניסיונו המקצועי ומצע הבחירות שלו. לתיאור יש לצרף תמונת ראש באיכות טובה (בגודל 1,000*1,000 פיקסלים).
  • שלושה מכתבי המלצה מחברים אחרים באיגוד המעידים על היכרותם עם המועמד, בקיאותו בתחום האינטרנט ובתחומי פעילות האיגוד. (למעט אם המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה באחת מחמש מערכות הבחירות האחרונות)

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום ב' ה-25 בנובמבר, בשעה 12:00 בצהריים לכתובת elections@isoc.org.il

(רצוי להקדים ולהגיש קודם למועד האחרון על מנת לאפשר תיקונים / השלמות במידת הצורך)

ועדת הבחירות, המורכבת מחברי עמותה מתנדבים, הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה מלווה את הליך הבחירות. לאחר הגשת הצעות המועמדות השונות, היא תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון.

חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: members@isoc.org.il.

להזמנת ועדת הבחירות להגשת מועמדות לוועד המנהל 2019

למידע המלא אודות הבחירות (כולל מועדי ההצבעה והחלטות ועדת הבחירות המתפרסמות בשקיפות מלאה)

לתקנון האיגוד