החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

בחירות 2016 כבר כאן

חברים יקרים,

הציעו עצמכם כחברים בוועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט!

מהי החשיבות של ועדת הבחירות?

דרושים לנו חברי איגוד שיכהנו בוועדה המלווה את תהליך הבחירות – כאלו שיידעו להציע יוזמות ורעיונות קריאטיביים, ויגרמו לייצוג גדול ככל האפשר של החברים בעמותה.

תפקיד הוועדה לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם, לרבות – מתן הודעות על בחירות וקריאות להצגת מועמדות, בדיקת עמידת המועמדים בקריטריונים שמציב חוק העמותות והתקנון, פרסום המועמדים, משך תקופת הבחירות, וידוא זהות הבוחרים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

מי יכול לכהן בוועדה וכיצד מצטרפים?

הכהונה בוועדה הנה בהתנדבות, והיא פתוחה לחברי האיגוד.

פעילות הוועדה מתבצעת בעיקר באמצעות דוא"ל ותקשורת טלפונית. בנוסף, מתקיימות שתיים-שלוש פגישות במשרדי האיגוד בפתח-תקווה.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 22/08/2016 בשעה 14:00 לכתובת: [email protected]

חברי ועדת הבחירות, מנועים מלהגיש מועמדותם לוועד במערכת בחירות זו.
התנדבו לוועדת הבחירות