חזרה לעמוד הקודם

בחירות לוועד המנהל 2019

הבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. ככלל, ועד העמותה כולל 7 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים. בשנה זו מסיימים את כהונתם 2 חברי ועד: לביא שיפמן ובת-שבע אנגלברג-בר.

  • במערכת הבחירות הנוכחית ובהתאם להוראות התקנון ייבחרו 2 חברי ועד.
  • ההצבעה תתבצע באמצעות מערכת הצבעות מקוונת, כאשר הודעות מתאימות לצורך מימוש ההצבעה יישלחו לחברי העמותה הזכאים להצביע.
  • מידע על המועמדים יתפרסם בפורום החברים באתר האיגוד קודם למועד ההצבעה וכן יישלח במייל
להגשת מועמדות לוועד המנהל

תקופת הבחירות

      תקופת הבחירות לוועד תהיה בת 48 שעות, אשר במהלכה יתאפשר לחברי העמותה הזכאים לכך להצביע באמצעות המערכת המקוונת:

      תקופת ההצבעה תחל ביום ראשון 22 בדצמבר 2019, בשעה 12:00, ותימשך עד ליום שלישי 24 בדצמבר 2019, בשעה 12:00.

ועדת הבחירות

תפקידה של ועדת הבחירות הנו לפקח על הליך הבחירות לוועד המנהל באיגוד האינטרנט הישראלי, לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם, לרבות – מתן הודעות על בחירות וקריאות להצגת מועמדות, בדיקת עמידת המועמדים בקריטריונים שמציב חוק העמותות והתקנון, פרסום המועמדים, משך תקופת הבחירות, וידוא זהות הבוחרים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

להלן שמות החברים שמונו ע"י הוועד המנהל לכהן בוועדת הבחירות לשנת 2019:

  • שחר פיס
  • יערה קזצינסקי-אדן
  • דויד פרידמן
  • ערן פיקסר

לחברי העמותה לעיל, יצטרף כחלק מהוועדה גם רו"ח מני צמח, הגוף המבקר של העמותה. בנוסף, היועץ המשפטי של העמותה, עו"ד טל קפלן, משמש כמשקיף בוועדה לאורך כל תקופת הבחירות.

לפרוטוקול ישיבתה הראשונה של ועדת הבחירות

ועדת הבחירות תשמח לסייע בכל שאלה, בדוא"ל: elections@isoc.org.il

חשוב: חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: members@isoc.org.il