חזרה לעמוד הקודם

אסיפה כללית שנתית 2016

מידי שנה, מכנס הוועד המנהל של העמותה, אסיפה כללית, המיועדת לשתף את חברי העמותה בפעילות והפרויקטים שהתבצעו לאורך השנה, ולדון בנושאים הניהוליים השונים.

מועד האסיפה

יום רביעי, ה-15 ביוני 2016, בשעה 16:30

מיקום

מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, קרית אריה, פ"ת (מתחם פארק עופר). מגרש חנייה חינמי בצומת דרך אם המושבות-מרטין גהל.

הנושאים על סדר יום האסיפה

  • סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תכנית הפעילות לשנה הקרובה.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים לשנת 2015.
  • הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2015.
  • הצגה ואישור הדו"ח המילולי לשנת 2015.
  • בחירת רואה החשבון ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה לשנת 2017 ואישור שכרו.
  • בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה לשנת 2017 ואישור שכרו.
  • דיון בהצעות החברים שיועלו.

לידיעה: בהתאם לתקנון – אם במועד הנקוב לעיל לא ימצא מניין עפ"י הגדרת התקנון, נדחית האסיפה בשעה אחת והנוכחים בה רשאים לדון ולהחליט בנושאים שעל סדר היום, יהיה מספרם אשר יהיה.

למידע נוסף ולקבצים קשורים
(נדרשים שם משתמש וסיסמה לאתר החברים)