חזרה לעמוד הקודם

אסיפה כללית 2017

חברים יקרים,

מדי שנה, מתכבד איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), להזמינכם לאסיפה הכללית, שנועדה לשתף את חברי העמותה בפעילות והפרויקטים השונים שהתבצעו לאורך השנה, בתכנון הפעילות העתידית ולקיים את ההליכים הפורמליים של אישור המסמכים המהותיים של העמותה המדווחים לרשם העמותות ודיון בהצעות החברים השונות.

מועד האסיפה

יום שני, ה-26 ביוני 2017, בשעה 16:30.

לתשומת לב – על פי התקנון, אם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים 1/4 מחברי העמותה (בעצמם או על ידי כתב הצבעה) תידחה שעת תחילת האסיפה ל-17:30 – בכל הרכב של חברים שיהיה נוכח.

העברת כתבי הצבעה

חברים המעוניינים להעביר כתבי הצבעה מתבקשים להעבירם למשרדי האיגוד בכתובת הדוא"ל: [email protected] או לחלופין בפקס 03-9700902 לא יאוחר מיום ה-24.06.2017 בשעה 16:30.

לנוחותכם, נוסח כתב הצבעה מפורט בהתאם להצעות שיעלו פורסם באתר החברים.

מיקום

מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, קרית אריה, פ"ת (מתחם פארק עופר). מגרש חנייה חינמי בצומת דרך אם המושבות-מרטין גהל. מפת הגעה הנחיות הגעה

הנושאים על סדר יום האסיפה

  • סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תכנית הפעילות לשנה הקרובה ע"י נשיאת האיגוד, פרופ' קרין נהון ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים לשנת 2016.*
  • הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016.*
  • הצגה ואישור הדו"ח המילולי לשנת 2016.*
  • בחירת רואה החשבון של העמותה ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2018 ואישור שכרו.
  • בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה לשנת 2018 ואישור שכרו.
  • דיון בהצעות הוועד המנהל המועלות לדיון ואישור האסיפה.
  • דיון בהצעות החברים שיועברו במועד.

*למידע נוסף ולקבצים קשורים (נדרש שם משתמש וסיסמה לאתר החברים)

להתראות באסיפה,
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)