חזרה לעמוד הקודם

הסמכת רשם il.

מבוא

מערכת רשם-מרשם הינה ממשק מוסדר בין מרשם שמות המתחם בסיומת של ישראל (il.) המנוהל ע"י איגוד האינטרנט הישראלי לבין רשמי משנה מוסמכים.

המערכת מאפשרת לרשמים מוסמכים ביצוע פעולות רישום מול מרשם השמות (רישום שמות מתחם חדשים, עדכון ומחיקת שמות מתחם וכו') בצורה ממוכנת, מאומתת ומאובטחת.

המערכת זמינה בלעדית לרשמים שיוסמכו ע"י האיגוד.

רשמים מוסמכים הינם גופים העומדים בקריטריונים טכנולוגיים ושירותיים שנקבעו ע"י האיגוד לשם כך – ואשר האיגוד חתם עימם על הסכם הסמכה.

המידע בעמודים אלה מיועד לרשמים פוטנציאליים ולכלל הציבור.

בקשות הסמכה מתקבלות החל מ-4.12.2006.