החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: altrarunning.co.il ו-altra.co.il

פאנליסט יחיד –עו"ד יונתן אגמון. 

העתירה הוגשה ביום 6.10.2019 על-ידי חברת Altra LLC ("העותרת"), נגד הקצאת שמות המתחם altrarunning.co.il ו-altra.co.il ("שמות המתחם") למשיבים.

ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 26.12.2019.

רקע עובדתי

 1. העותרת היא תאגיד בינלאומי ובעלת מותג נעלי הספורט ALTRA. היא מייצרת ומשווקת נעלי ריצה תחת המותגים ALTRA ו-ALTRA RUNNING;
 2. נעלי העותרת משווקות בישראל מזה מספר שנים באמצעות שם המתחם altrarunning.co.il;
 3. העותרת היא בעלת סימן המסחר ALTRA, הרשום בארה"ב ובמדינות נוספות (בקשה לרישום סימן מסחר בישראל הוגשה בחודש אפריל 2019);
 4. העותרת מחזיקה ומשתמשת בשמות המתחם altrarunning.eu ו-altrarunning.com;
 5. שמות המתחם שבמחלוקת מפנים לעמוד שגיאה ולעמוד "parking";
 6. המשיבים היו מפיצי נעלי העותרת בישראל בעבר, אך אינם עוסקים בכך מזה מספר שנים;
 7. העותרת פנתה אל המשיבים בבקשה כי יעבירו אליה את שמות המתחם, אך אלה התנו זאת בקבלת תשלום עבור הנזקים שנגרמו להם בעקבות סיום הסכם ההפצה.

עיקר טענות העותרת

 1. שמות המתחם זהים או דומים עד כדי הטעיה לסימן המסחר ALTRA, שהעותרת היא בעלת הזכויות בו;
 2. סימן המסחר נרשם במספר מדינות בעולם ובקשה לרישומו הוגשה גם בישראל;
 3. העותרת מחזיקה בשמות מתחם שונים הכוללים את סימנה המסחרי;
 4. למשיבים אין כל זכויות בשם. המשיב 1 היה צד להסכם הפצה ביחס לנעלי העותרת ואין לו זכויות קנייניות בשמות המתחם;
 5. כל זכות שהייתה למשיבים מכוח הסכם ההפצה הסתיימה עם סיומו;
 6. רישום שמות המתחם והשימוש בהם על-ידי המשיבים נעשה בחוסר תום-לב.

המשיבים לא הגישו תשובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת הבקשות להקצאת שמות המתחם ורישומם, אישרו המשיבים את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP ("הכללים").
 2. הכללים קובעים כי כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת האלמנטים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיבים אינם בעלי זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. העותרת הציגה ראיות המעידות כי בבעלותה סימני מסחר רשומים עבור השם ALTRA, בארה"ב ובמדינות נוספות, וכי הגישה בקשת רישום גם בישראל.
 4. שמות המתחם כוללים את סימן המסחר של העותרת במלואו (ביחס לתוספת של המילה running בשם המתחם השני, הרי שאין בהוספת מילה גנרית זו כדי להבדיל בין שם המתחם לסימנה של העותרת). הסיומת il. אינה משפיעה לצורך קביעת הדמיון בין שמות המתחם לסימן המסחר.

הפאנל קבע כי שמות המתחם זהים או דומים עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת.

 1. העותרת הדגימה לכאורה כי למשיבים אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשמות המתחם והמשיבים לא הפריכו את טענת העותרת (ואף לא הגישו תשובה מטעמם). העותרת הראתה כי בבעלותה הסימן ALTRA ונדמה כי המשיבים אינם מוכרים ברבים באמצעות שמות המתחם.
 2. בעוד שמפיצים לרוב ישתמשו בסימני העותרת בשמות המתחם ובאתרים שלהם, הם גם לרוב יאבדו את זכותם לעשות כן עם סיום הסכם ההפצה.

הפאנל קבע כי המשיבים אינם בעלי זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשמות המתחם.

 1. ראיות העותרת מעידות כי המשיב 1 רשם את שמות המתחם כחלק מיחסי ההפצה שהיו לו עם העותרת ועל-מנת למכור את מוצרי העותרת באתרים שפעלו תחת שמות המתחם. המשיבים לא סתרו טענות אלה. בנסיבות המקרה, זו חובתם של המשיבים להחזיר את שמות המתחם לעותרת עם סיום יחסיהם העסקיים. הואיל ולא עשו כן, המשיבים משתמשים בשמות המתחם בחוסר תום לב.
 2. המשיבים לא עומדים במבחנים שנקבעו בהחלטות UDRP ביחס לנסיבות של הסכמי הפצה. בין היתר, המשיבים אינם מציעים טובים ושירותים תחת שמות המתחם. העותרת אף הוכיחה כי המשיבים רשמו את שמות המתחם לאחר שהעותרת רשמה את סימנה המסחרי.
 3. הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שמות המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]