חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: att.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד ניל וילקוף

העתירה הוגשה על-ידי AT&T Intellectual Property II, L.P. ("העותרת"), המבקשת להעביר לחזקתה את הזכויות בשם המתחם att.co.il ("שם המתחם"), אותו רשם המשיב, חליל כרמן ("המשיב"), ביום 6.9.2007. העתירה הוגשה בתאריך 7 ביולי, 2016.

רקע עובדתי

 1. העותרת היא חברה אמריקאית בינלאומית בתחום הטלקומוניקציה;
 2. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים בישראל ביחס עבור הסימן "AT&T" ("סימן המסחר").

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת מחזיקה בנכסי קניין רוחני, לרבות סימני מסחר שנרשמו בישראל, עבור חברת האם שלה, שהיא אחת מהחברות הגדולות בעולם, המספקת למיליוני לקוחות ברחבי העולם מגוון שירותי קול, פס-רחב, מידע, תקשורת, רשתות ועסקים מקוונים;
 2. העותרת רשמה את סימן המסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל, החל משנת 1996, הרבה קודם לרישומו של שם המתחם;
 3. העותרת פועלת באמצעות שם המתחם att.com ומפרסמת את שירותיה ומוצריה באמצעות קרוב ל-3,000 שמות מתחם נוספים;
 4. העותרת פועלת בישראל החל משנת 2007, השנה בה נרשם שם המתחם, בעיקר בתחום הפיתוח;
 5. המשיב הוא מורה למחשבים בתיכון בנצרת;
 6. קודם להגשת העתירה, פנו ב"כ של העותרת אל המשיב במכתב דרישה, אך האחרון דרש 20,000 דולרים לצורך העברת הזכויות בשם המתחם. בנוסף, המשיב אישר בפני חוקר פרטי מטעם העותרת כי הוא מחזיק בשמות מתחם נוספים, שיימכרו למרבה במחיר;
 7. בעת הגשת העתירה שם המתחם לא הפנה לאתר פעיל, אך לפחות עד שנת 2015 שימש שם המתחם לצורך עמוד "Parking" הכולל קישורים ממומנים לאתרים אחרים.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיב רשם את שם המתחם בשנת 2007 במטרה להקים בו אתר לרהיטים, שכן המילה הערבית לרהיטים דומה פונטית לשם המתחם;
 2. מאז רישום שם המתחם, המשיב "לא עשה איתו יותר מדי", שכן אין לו את היכולת או הזמן ללמוד בניית אתרים;
 3. המשיב כלל לא היה מודע לעותרת בעת רישום שם המתחם.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. בהתאם לכללי יישוב המחלוקות של ה- IL-DRP, על העותרת להוכיח את התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 2. סימן המסחר מורכב מהשם "AT&T", יחד עם לוגו. "AT&T" הוא החלק המהותי בסימן המסחר והוא נכלל בשם המתחם במלואו. לא ניתן לשלב את התו "&" בשם המתחם בשל מגבלות טכניות וממילא תו זה נעדר אופי מבחין לצורך ההחלטה האם סימן המסחר דומה עד כדי הטעיה לשם המתחם. גם הסיומת il. נעדרת אופי מבחין לצורך בדיקה זו. נקבע כי יש דמיון מטעה בין שם המתחם לסימן המסחר.
 3. לעותרת זכויות בשם, וזאת לאור זכויותיה בסימן המסחר, הרשום החל משנת 1996, ואשר רישומו קדם לרישום שם המתחם בשנת 2007.
 4. למשיב אין כל זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. אין כל ראיה כי המשיב רשם סימן כלשהו הכולל את סימן המסחר או חלק מהותי ממנו. אין כל ראיה כי למשיב הסכם, הסמכה או רישיון מהעותרת ביחס לשימוש בסימן המסחר. המשיב לא השתמש בשם המתחם בתום-לב על-מנת להציע מוצרים או שירותים, ולא עשה בו שימוש לגיטימי או שימוש הוגן שאינו מסחרי.
 5. המשיב רשם והשתמש בשם המתחם בחוסר תום לב. כללי יישוב המחלוקת (שם בסעיף 4) מציינים שורה לא ממצה של נסיבות המעידות על חוסר תום לב ביחס לרישום או לשימוש בשם המתחם.
 6. המשיב לא הביא כל ראיה על-מנת לתמוך בטענתו כי הכפר בו הוא מתגורר ידוע ביחס לתעשיית הרהיטים שבו, או כי יש לו קשר כלשהו לתעשייה זו (לאחר שטען כי רשם את שם המתחם במטרה להקים בו אתר לרהיטים, שכן המילה הערבית לרהיטים דומה פונטית לשם המתחם). הפאנל סבר כי אדם שהיה מבקש לשקף את המילה בשפה הערבית ל"רהיטים" היה ככל הנראה רושם את המילה "athath", או חלופה קרובה, ולא רק את האותיות "att".
 7. המשיב הכחיש כי הכיר את סימן המסחר קודם לרישום שם המתחם. עם זאת, יש לציין כי המשיב הוא מורה בתיכון בתחום המחשבים וכי סימן המסחר הוא מוכר היטב ברחבי העולם בתחום המחשבים והטכנולוגיה. לאור האמור לעיל, קבע הפאנל כי המשיב לא בחר לרשום את שם המתחם בתום לב.
 8. המשיב לא נקט צעד כלשהו, משנת 2007, להקים אתר אינטרנט בתחום הריהוט. לכל היותר, עד חודש אוגוסט 2015, המשיב השתמש באתר כעמוד "Parking". נכון למועד ההחלטה שם המתחם אינו מפנה לאתר פעיל.
 9. המשיב אינו מכחיש כי הוא מחזיק בשמות מתחם נוספים, או כי הביע עניין למכור את הזכויות בשם המתחם, או בשמות המתחם הנוספים שרשם.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן