חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: bamarom-hafakot-tvia.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי חברת במרום הפקות 2004 בע"מ ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם bamarom-hafakot-tvia.co.il ("שם המתחם") למר א. שפר ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 24.1.2019.

ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 11.3.2019.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם ביום 18.6.2017;
 2. העותרת היא חברה שהתאגדה בשנת 2004 ומשתמשת בסימן BAMAROM HAFAKOT לעסקיה. אין מדובר בסימן מסחר רשום;
 3. העותרת אינה מפעילה אתר אינטרנט;
 4. המשיב הוא אדם פרטי, המצהיר כי הוא מנהל מאבק ציבורי כנגד התנהלות העותרת;
 5. שם המתחם שבמחלוקת מפנה לאתר הכולל מידע על הליכים משפטיים שהעותרת היתה מעורבת בהם ועוד.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לשם החברה הרשום של העותרת ולמשיב אין זכויות בשם;
 2. האתר הפועל תחת שם המתחם כולל תוכן פוגעני, פוגע בעסקי העותרת ומפר את זכויות היוצרים שלה;
 3. המשיב משתמש בשם המתחם בחוסר תום לב.

עיקר טענות המשיב

 1. שם המתחם אינו דומה עד כדי הטעיה לשמה של העותרת ונבדל ממנו בשתי מילים;
 2. האתר הפועל תחת שם המתחם כולל הודעה בולטת כי אין מדובר באתר העותרת (העותרת טענה כי הודעה זו נוספה רק לאחר הפתיחה בהליכים אלה);
 3. לעותרת אין אתר פעיל או שמות מתחם הרשומים על שמה, לכן לא יכולה להיות הטעיה של משתמשי אינטרנט;
 4. שם המתחם נרשם בתום לב כדי לספק שירות ציבורי – מידע אודות הליכים משפטיים שהעותרת היא צד להם וכיצד להתגונן מפני הליכים אלה;
 5. לעותרת אין מוניטין חיובי ביחס לשם וקיימות מספר קבוצות פייסבוק העוסקות בעותרת;
 6. המשיב אינו מפיק רווח כספי או תועלת אחרת מהאתר הפועל תחת שם המתחם.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP ("הכללים").
 2. הכללים קובעים כי כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת האלמנטים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. העותרת לא הציגה ראיה כי היא בעל סימן מסחר רשום עבור BAMAROM HAFAKOT. העותרת אף לא הציגה כל ראיה כי היא בעלת מוניטין בשם. העותרת כן הראתה כי היא שמה החוקי הוא במרום הפקות 2004 בע"מ.
 4. שם המתחם כולל את שמה של העותרת (ללא שנת הרישום), בתוספת המילה הגנרית "tvia", מקפים והסיומת il. אין בתוספות אלה כדי להבחין בין שם המתחם לשמה הרשום של העותרת. העותרת עמדה בנטל להוכיח כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לשמה הרשום.
 5. העותרת הוכיחה בקושי את זכויותיה בשם, על-ידי הצגת תעודת ההתאגדות של החברה. העותרת טענה כי לא התירה למשיב את השימוש בשמה. המשיב טען כי יש לו אינטרס לגיטימי בשם, שכן הוא מספק שירות ציבורי של מתן מידע אודות העותרת, התנהלותה וההליכים המשפטיים שהיא מנהלת. המשיב טוען למעשה כי הוא משתמש בשם למטרה שאיננה מסחרית, חלק מחופש הביטוי.
 6. הפאנל מעדיף את הגישה שהוצגה במחלוקות אחרות, לפיה למשיב יש אינטרס לגיטימי להשתמש בסימן מסחר כחלק משם מתחם, לצורך הפעלת אתר ביקורת, ככל והשימוש הוגן ואינו מסחרי. גישה זו תואמת את חופש הביטוי לפי הדין בישראל. המשיב הראה כי שם המתחם נרשם והוא משמש לצורך ביקורת ומתן מידע לציבור ביחס לעותרת. אין כל ראיה כי המשיב מפיק רווח מסחרי מפעילות זו. משתמשי אינטרנט הגולשים לאתר יבינו מיד כי האתר אינו מופעל על-ידי העותרת.

העותרת לא הוכיחה כי למשיב אין זכויות בשם והשיב הראה כי יש לו אינטרס לגיטימי להשתמש בשם כחלק משם המתחם, כחלק מחופש הביטוי ובאופן הוגן ושאינו מסחרי.

 1. העותרת אף לא הראתה כי המשיב רשם את שם המתחם או שהוא משתמש בו בחוסר תום לב.

הפאנל דחה את העתירה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]