חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: cala.co.il

קאלה אופנה בע"מ ואח' נ' כפיר אייל

בעניין שם המתחם cala.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי חברת קאלה אופנה בע"מ ("העותרת") ואח', נגד הקצאת שם המתחם cala.co.il ("שם המתחם") לכפיר אייל ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 21 במאי, 2015.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 10.1.2014;
 2. העותרת קאלה אופנה בע"מ היא חברה ישראלית, שבבעלותה מספר חנויות אופנה בישראל;
 3. בבעלות העותרת מספר סימני מספר הרשומים בישראל עבור המונח "CALA" ("סימן המסחר");
 4. העותרת מחזיקה בשם המתחם calafashion.co.il, המפנה לאתר העותרת בו נמכרים ממוצריה;
 5. שם המתחם נשוא העתירה משמש להפניה לעמוד Parking, הכולל קישורים ממומנים.מו סיעודי".

עיקר טענות העותרת

 1. לעותרת זכויות בסימן המסחר ושם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום והמוכר היטב;
 2. למשיב אין כל זכות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם והוא רשם ומשתמש בו בחוסר תום-לב;
 3. המשיב רשם את שם המתחם לאחר שהעותרת השתמשה ורכשה זכויות בסימן המסחר;
 4. המשיב רשם את שם המתחם במטרה למשוך תנועת גולשי אינטרנט לצורך רווח מסחרי מפרסום;
 5. המשיב הציע להעביר את שם המתחם לעותרת תמורת 100,000 ₪, באופן המעיד על חוסר תום-לב;
 6. המשיב רשם למעלה מ-100 שמות מתחם, שאינם פעילים, המשויכים לחברות ושירותים יידועי שם.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיב רשם את שם המתחם קודם לרישום סימניה המסחריים של העותרת, וזאת לצורך הפעלת אתר אינטראקטיבי למציאת כלה;
 2. בשנת 2007 המשיב ייסד חברה בישראל בשם Medi-Click ורשם את שם המתחם medi-click.co.il. מדובר בחברת אינטרנט המספקת "לידים" לספקי שירות שונים;
 3. שמות המתחם נרכשו לבקשת לקוחותיו של המשיב.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה "cala" ומהסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין, הואיל והיא סיומת מקובלת לפעילויות מסחריות ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה "cala".
 4. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים בישראל עבור המונח "Cala", שנרשמו בחודש מאי 2006. הפאנל קבע כי שם המתחם זהה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.
 5. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר, לפחות משנת 2006. העותרת אף הוכיחה שימוש בסימן המסחר (בבעלותה מספר חנויות אופנה בישראל והיא מפעילה את האתר calafashion.co.il).
 6. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימן המסחר או בשמה והציגה ראיות לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. קביעה זו התבססה על העובדות שהציגה העותרת, עליהן המשיב לא חלק –
  6.1. לעותרת אין יחסים כלשהם עם המשיב והיא לא הסמיכה את המשיב להשתמש בשם המתחם;
  6.2. שם המתחם משמש להפניה לעמוד Parking, הכולל קישורים ממומנים לאתרים אחרים המציעים שירותים לכלות;
  6.3. הפאנל בחן את טיעוני המשיב ביחס לאינטרס הלגיטימי שיש לו לטענתו בשם המתחם ומצא כי אין בהם כדי להפריך את טיעוני העותרת בהקשר זה;
  6.4. אין כל אינדיקציה כי המשיב מוכר תחת שם המתחם או עושה בו שימוש. המשיב לא תמך את טענותיו בראיות ולא הוכיח כי הוא מזוהה עם השם "Cala". המשיב לא הראה עשה שימוש לגיטימי להציע מוצרים או שירותים תחת שם המתחם. במקום זאת, הוא מפנה תנועת גולשים לעמוד נחיתה המציע מוצרים המתחרים בעותרת.
  הפאנל קבע כי לעותרת יש זכויות בסימן המסחר וכי למשיב אין כל זכויות ביחס לסימן זה.
 7. העותרת הציגה ראיות לפיהן שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת וכי המשיב עושה שימוש בשם המתחם כעמוד נחיתה בו נעשה שימוש בסימן המסחר של העותרת. נפסק בעבר כי משיכת תנועת משתמשי אינטרנט באמצעות שימוש בשם מתחם הזהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום-לב.
 8. האתר הפועל תחת שם המתחם משמש כעמוד נחיתה, העושה שימוש בסימן המסחר לצורך קישורים לאתרים המזוהים עם מוצרים המתחרים עם אלו של העותרת. נפסק בעבר כי גם בכך יש עדות לחוסר תום לב.
 9. בנוסף, העובדה כי המשיב רשם למעלה מ-100 שמות מתחם הקשורים או דומים עד כדי הטעיה לסימנים מוכרים היטב, ומשתמש בהם כעמודי Parking, מעידה אף היא על חוסר תום-ליבו של המשיב.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית)לחצו כאן.