חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: garyshafir.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד ערן ליס.

העתירה הוגשה בתאריך 20.11.2018 על-ידי ג. שפיר ("העותר"), נגד הקצאת שם המתחם garyshafir.co.il ("שם המתחם") למשיב ג. שניר ("המשיב").  

רקע עובדתי

 1. העותר הוא אדריכל מוסמך בישראל ומעצב פנים, הפועל בתחום משנת 1981;
 2. העותר טען כי היה מעורב במספר רב של פרויקטים בישראל וכי רכש מוניטין ביחס לשמו, בו הוא משתמש לצרכיו העסקיים;
 3. העותר החזיק בשם המתחם במשך שנים רבות, אך הוא שכח לחדש את רישומו בטעות;
 4. האתר הפועל תחת שם המתחם מציג את שמו של העותר בצורה ברורה;
 5. העותר פנה למשיב בדרישה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם ויעביר אותו לעותר, אך המשיב לא ענה לדרישה זו.

  המשיב לא הגיש תגובה לעתירה, אך מסר כי לא היה מעורב ברישום שם המתחם.

להלן עיקר ממצאי פאנל ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותר, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. בעת שרשם את שם המתחם באמצעות הרשם LiveDNS, המשיב אישר את כללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי, לרבות הכללים הנוהגים במנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד.
 2. כללים אלה קובעים כי מחלוקת ביחס לשם מתחם, ורישומו על-ידי מחזיק, תיבחן לפי הכללים הבאים –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותר ("השם"); ו-
  • העותר הוא בעל זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. זהה או דומה עד כדי הטעיה / לעותר זכויות בשם
  • שם המתחם כולל את שמו המלא של העותר, יחד עם הסיומת il. אין ספק כי שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לשמו של העותר.
  • הנושא המרכזי בהקשר זה הוא כי אין בבעלות העותר סימן מסחר רשום ביחס לשמו. כאשר העתירה מבוססת על זכויות לא רשומות, נטל ההוכחה על העותר הוא גבוה יותר, שכן עליו לשכנע את הפאנל כי שמו משמש כמקור מזהה עבור המוצרים והשירותים שהוא מציע.
  • העותר משמש כאדריכל קרוב ל-40 שנה והיה (ועודנו) מעורב במספר גבוהה של פרויקטים. הוכח כי העותר מספק את שירותיו באמצעות שמו במשך שנים אלה. הפאנל סבור כי העותר הוכיח את זכויותיו ביחס לשם.
 4. למשיב אין זכויות בשם
  • העותר טען כי המשיב רשם את שם המתחם אך ורק לצורך הטיית גולשי אינטרנט המחפשים את שירותיו של העותר וכי הוא משתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.
  • המשיב לא הגיב לטענות אלה. בנוסף, העובדה כי מדובר בשמו של העותר (שאינו מאוד נפוץ) מדגימה כי למשיב (ששמו שונה) אין זכויות בשם.
 5. רישום או שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב
  • בחינת אתר האינטרנט הפועל תחת שם המתחם מעידה כי יש סממנים ברורים לחוסר תום לב ברישום שם המתחם והשימוש בו (לפי הנסיבות המפורטות בסעיף 4.1 לכללי יישוב הסכסוכים של האיגוד).
  • סממנים אלה מהווים אינדיקציה לכך שהפעילות באתר מיועדת למשך משתמשי אינטרנט המחפשים אחר שירותי אדריכלות, או לצורך מכירת שטחי פרסום לצדדים שלישיים.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותר בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]