החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: godaddy.co.il

פאנליסט יחיד – ניל וילקוף, עו"ד

העתירה הוגשה ע"י GoDaddy Operating Company LLC, נגד הקצאת שם המתחם godaddy.co.il לחברת LiveDNS LTD.

הצדדים להליך הגישו לפאנליסט, עו"ד ניל וילקוף, הסכם במסגרתו הסכימו הצדדים כי שם המתחם יועבר לעותרת. לפיכך, הורה הפאנליסט כי שם המתחם Godaddy.co.il יועבר לעותרת בתוך 30 יום מההחלטה

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה (באנגלית) לחצו כאן