חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: 019.net.il

פאנליסט יחיד – ד"ר יובל קרניאל.

העתירה הוגשה על-ידי טלזר 019 שרותי תקשורת בינלאומיים בע"מ ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם 019.net.il ("שם המתחם") לגרין ספרינג מערכות בע"מ ("המשיבה"). העתירה הוגשה בתאריך 30 בנובמבר, 2010.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם על-ידי המשיבה ביום 15.11.2010
 2. העותרת מספקת שירותי שיחות בינלאומיות, ברישיון משרד התקשורת ולצורך כך הוקצתה לה הקידומת 019
 3. הן העותרת והן המשיבה הן בעלות רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט
 4. העותרת רשמה את סימן המסחר "019" בחודש נובמבר 2010 ("סימן המסחר")
 5. המבקשת ביקשה לרשום את שם המתחם עוד בחודש ספטמבר 2010, אך נדרשה להמתין עד לקבלת רישיון ספק הגישה לאינטרנט. עם קבלת הרישיון, פנתה העותרת לרישום השם בשנית, אז התברר לה כי המשיבה הקדימה אותה
 6. המשיבה רשמה גם את שמות המתחם 016.net.il ו-011.net.il ("השמות הנוספים").

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה לשם שלעותרת הזכויות בו, לרבות סימן המסחר והוספת הספרות 019 לשם העותרת
 2. למשיבה אין כל זכויות בשם המתחם
 3. המשיבה רשמה את שם המתחם בחוסר תום-לב, במטרה ליצור הטעיה בין העותרת למשיבה.

עיקר טענות המשיבה

 1. עיקרון הרישום, לפיו "כל הקודם זוכה", חל על נסיבות המקרה. מדובר בשתי מתחרות בשוק התקשורת, המנסות למתג את עצמן
 2. איגוד האינטרנט מקצה שמות מתחם בסיומת ".net.il" רק לספקיות גישה לאינטרנט, לכן העובדה כי משרד התקשורת הקצה לעותרת את הקידומת 019, עבור שירות שיחות בינלאומיות, אינה רלבנטית
 3. הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר והוספת הספרות 019 לשם העותרת, נעשו לאחר רישום שם המתחם וכהכנה להליך.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת, ("השם") ו-
  2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם ו-
  3. המשיבה אינה בעלת זכויות בשם ו-
  4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. העותרת היא בעלת סימן מסחר בלוגו "019" וספרות אלה אף מהוות חלק משם העותרת. שם המתחם זהה לסימן המסחר ולשם העותרת.
 4. רישום סימן מסחר הזהה לשם המתחם מהווה ראייה מספקת לכך שלעותרת זכויות בשם. בנוסף, העותרת שילבה את השם כחלק משם החברה ומשרד התקשורת אף הקצה לה את הקידומת 019.
 5. משרד התקשורת הקצה לעותרת את הקידומת 019 ועובדה זו פורסמה בעיתונות הכלכלית. הדבר מעיד על כך שהעותרת מוכרת תחת השם במידה מסוימת. מאידך, אין כל אינדיקציה כי המשיבה מוכרת בשם זה. המשיבה רשמה גם את השמות הנוספים ולא הראתה קשר מהותי וישיר לשם המתחם. למשיבה אין זכויות בשם.
 6. ההלכה קובעת כי הזהות בין סימן המסחר לשם המתחם עשויה לגרום להטעיה, שתוביל באופן בלתי נמנע להטיית תנועת גולשים בין אתר העותרת לאתר המשיבה. עוד נקבע כי שימוש בשם מתחם הזהה לסימן מסחר, מהווה עדות לחוסר תום-לב.
 7. נסיבות נוספות מעידות על חוסר תום ליבה של המשיבה. ידוע ומקובל הוא כי קידומת מסוג X01 מיועדת בראש ובראשונה לשירות שיחות בינלאומיות. לכניסה לתחום השיחות הבינלאומיות משמעויות כלכליות גדולות, שהן הציבור והן המשיבה היו צריכים לדעת אודותם. רישום השמות הנוספים מעיד על דפוס רישום שמות מתחם המהווים קידומת חיוג ולא על ניסיון כנה להשתמש בשם המתחם למטרה לגיטימית.
 8. אין זה סביר שהמשיבה לא הייתה מודעת לקשר בין העותרת לשם ולערך שרישום שם המתחם מקנה למשיבה, לאור פעילות העותרת. המשיבה ביקשה את הקצאת שם המתחם בכוונה למשוך תנועת גולשים, על-מנת להפיק רווח מסחרי, תוך יצירת חשש להטעיה עם שם העותרת.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיבה ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].