חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: Accenture.co.il

חברי הפאנל – יונתן אגמון, ניל וילקוף ואלן שנקמן.

העתירה הוגשה על ידי חברת Accenture Global Services GmbH ("העותרת"), כנגד הקצאת שם המתחם Accenture.co.il ("שם המתחם", "האתר") למר אייל הר טוב ("המחזיק"). העתירה הוגשה בתאריך 5 לנובמבר 2002.

עיקרי טענות העותרת: (1) סימן המסחר Accenture הינו סימן מסחר הרשום על שמה, מתאריך הקודם ליום בקשת המחזיק לרשום את שם המתחם; (2) המחזיק פועל בחוסר תום לב; (3) אין למחזיק כל זכות חוקית או לגיטימית בשם המתחם. עיקרי טענות המחזיק: (1) לא נעשה כל שימוש מסחרי תחת שם המסחר (מבדיקה שערך ה-ACP מתברר כי האתר משמש כ"שער" המפנה גולשים לאתר מסחרי אחר, בתמורה לאחוזים מהמכירות. עוד עלה כי לאתר הגיעו מספר רב של גולשים. העותרת פנתה בשלב כלשהו למחזיק במטרה לקנות ממנו את שם המתחם, בתמורה לכיסוי הוצאותיו, אולם המחזיק סירב, כיוון שהתמורה הייתה נמוכה מדי בעיניו). (2) הוא הראשון שביקש להקצות לו את שם המתחם ולכן, לפי הכלל של "הקודם זוכה", שם המתחם הינו שלו כדין; (3) סימן המסחר אינו סימן מסחר מוכר היטב.

עיקר ממצאי ה-ACP:

עיקר ממצאי ה-ACP:

  1. העותרת הייתה ידועה בשם Anderson Consulting, סימן מסחר רשום ומוכר היטב בעולם. בשלב מסוים החליטה העותרת לעבור לעסוק תחת השם Accenture ("סימן המסחר") ואף פרסמה זאת בכלי התקשורת. סימן המסחר נרשם כחוק בישראל. המחזיק הינו עורך דין ורואה חשבון, אשר מנהל את עסקיו תחת השם River Business English. כאשר שמע המחזיק על מעבר העותרת משמה הקודם לשמה החדש, החליט כי "השם נשמע לו טוב" וביקש לרשמו כשם מתחם. המחזיק ידע כי השם נושא בחובו הבטחה עסקית וכי העותרת מתעתדת לעשות שימוש בשם זה.
  2. אמנם איגוד האינטרנט הישראלי מקצה לפי הכלל של "הקודם זוכה", אולם המחזיק ידע על כוונותיה של העותרת לעשות שימוש בסימן המסחר ולמרות זאת לא גילה את הדבר לאיגוד האינטרנט בעת שביקש את הקצאת שם המתחם. המחזיק היה צריך לגלות עובדה זו לאיגוד.
  3. מכיוון שסימן המסחר אינו גנרי או תיאורי וכן מכיוון שסימן המסחר נרשם קודם להקצאת שם המתחם, זכותה של העותרת עדיפה על זכותו של המחזיק בסימן המסחר.
  4. השימוש שעושה המחזיק באתר, כשהוא מפנה גולשים לאתר מסחרי אחר, נוגד את סעיפים 46(א) וסעיף 60 לפקודת סימני המסחר. הדבר גם נוגד את האמור בסעיף 3 לחוק עוולות מסחריות.
  5. המחזיק לא נהג בתום לב בכך שסירב להצעת העותרת לשפותו.

לאור כל האמור, הורה ה-ACP לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיק ולהעבירו לעותרת.

החומר בעברית מהווה תמצית של הדיון ושל ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].