החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: Acer.co.il

חברי הפאנל – יונתן אגמון (יו"ר), ליהי פלדמן ויובל קרניאל.

העתירה הוגשה על ידי חברת Acer, Inc. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם Acer.co.il ("שם המתחם", "האתר") לגב' מרילין שרון ("המחזיקה"). העתירה הוגשה בתאריך 29 באוקטובר, 2006.

עיקר טענות העותרת:

 1. העותרת היא חברה טיוואנית, המייצרת, משווקת ומפיצה מחשבים וציוד נלווה, החל משנת 1976. העותרת היא מחברות המחשבים הגדולות בעולם, היא מעסיקה אלפי עובדים ביותר מ-100 מדינות ומוצריה נמכרים ביותר מ-40 מדינות;העותרת היא בעלת הזכויות בסימן המסחר "ACER" ("סימן המסחר") הרשום במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל;
 2. העותרת משקיעה משאבים רבים בקידום ופרסום מוצריה. כתוצאה מהשקעה זו, הפך סימן המסחר לסימן מסחר המוכר היטב בישראל;
 3. המכירות של מוצרי העותרת מסתכמים בעשרות מיליוני דולרים והיא משקיעה מאות-אלפי דולרים בפרסום;
 4. העותרת רשמה שמות מתחם רבים הכוללים את סימן המסחר, בסיומות שונות והיא עושה בהם שימוש נרחב לצרכים שיווקיים;
 5. העותרת מעוניינת להפעיל אתר המכוון לציבור הישראלי, באמצעות שם המתחם;
 6. המחזיקה היא גזלנית שמות מתחם, הנוהגת לרשום שמות מתחם המהווים סימני מסחר מפורסמים, בחוסר תום-לב ועל-מנת להפיק רווח כלכלי;
 7. מעשי המחזיקה מהווים: הפרה ודילול של סימן המסחר של העותרת, גניבת עין, תחרות בלתי הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה במוניטין ועוד;
 8. המחזיקה פעלה בחוסר תום-לב כאשר רשמה את שם המתחם וכאשר הציעה לעותרת לרכוש אותו תמורת אלפי דולרים ומחשב נייד.

המחזיקה לא השיבה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה-ACP:

לאחר בחינת נימוקי העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. העתירה הועברה למחזיקה, שכשלה להגיש את תגובתה. בהתאם לכך, מקבל הפאנל את נימוקי העותרת כפי שהוצגו במסמכים שצורפו לעתירה וכמפורט להלן.
 2. העותרת הגישה הוכחות רבות בדבר המוניטין וזכויותיה בסימן המסחר, בישראל ובמדינות רבות בעולם וכן בדבר היקף השקעותיה בפרסום סימן המסחר, עוד בטרם רישום שם המתחם על-ידי המחזיקה. בנוסף, הגישה העותרת הוכחות בדבר היקף מכירותיה בישראל במהלך השנים האחרונות, העולות על-סך של 20 מיליון דולר וכן בדבר העובדה כי המחזיקה הציעה למכור לה את שם המתחם תמורת אלפי דולרים ומחשב נייד.
 3. בעת רישום שם מתחם תחת הסיומת il, מאשר המבקש את כללי הרישום הנוהגים באיגוד האינטרנט הישראלי, לרבות כי שם המתחם שרישומו נתבקש אינו מפר את זכויותיו של צד שלישי בישראל.
 4. הפאנל סבור כי המחזיקה בקשה לרשום את שם המתחם שעה שידעה, או שהיה עליה לדעת, כי שם המתחם מזוהה עם העותרת ומהווה סימן מסחר שבשימוש העותרת.
 5. בהחלטות פאנל קודמות כבר נקבע כי חובת תום הלב היא עקרון יסוד בדין הישראלי, שתחולתו על כל פניו של המעשה החוזי, לרבות בעת בקשת המחזיקה להקצאת שם המתחם וכן כאשר ניסתה למוכרו לעותרת. הפאנל סבור כי בקשת הרישום של המחזיקה וכן השימוש בשם המתחם, נעשו בחוסר תום לב.
 6. בעת הגשת בקשת הרישום, היה על המחזיקה לדעת כי העותרת תחפוץ לעשות שימוש בשם המתחם. לכל הפחות, עצמה המחזיקה את עיניה באשר לזכויות העותרת בשם המתחם, בניגוד להצהרתה בעת הגשת בקשת הרישום ותוך הפרת התחייבויותיה החוזיות כלפי איגוד האינטרנט הישראלי.
 7. הפאנל סבור כי המחזיקה רשמה את שם המתחם על-מנת למנוע שימוש בו על-ידי העותרת ובמטרה למכור אותו לעותרת תמורת רווח כספי. המחזיקה עשתה כן מבלי שהיה בכוונתה להשתמש בשם המתחם ואף לאחר שהוצגו לה זכויותיה העודפות של העותרת בסימן המסחר. העובדה כי המחזיקה דרשה מהעותרת מחשב נייד מתוצרתה, מעידה בבהירות כי המחזיקה הכירה את העותרת ומוצריה. אף בכך יש להעיד אודות חוסר תום ליבה של המחזיקה והפרת התחייבויותיה החוזיות כלפי איגוד האינטרנט הישראלי.
 8. הפאנל הגיעה למסקנה דומה גם בהתאם למבחן המשולש הקבוע בכללים האחידים ליישוב סכסוכים (UDRP), שם על העותרת להוכיח את שלושת האלמנטים הקבועים במבחן, על-מנת לתמוך בבקשה להעברת שם המתחם:
  א. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר או סימן שירות שלעותרת הזכויות בו; ו-
  ב. למחזיקה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם; ו-
  ג. המחזיקה רשמה ומשתמשת בשם המתחם בחוסר תום-לב.
 9. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר ואין בסיומת co.il. בכדי להבדיל בין שם המתחם לסימן המסחר. בנוסף, אין למחזיקה כל זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ואין בידי הפאנל כל מידע אחר לענין זה לאור היעדר תגובתה של המחזיקה. בנוסף, כמצוין לעיל, סבור הפאנל כי המחזיקה רשמה ועשתה שימוש חסר תום לב בשם המתחם.

לאור כל האמור הורה ה-ACP לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיקה ולהעבירו לעותרת.

החומר בעברית מהווה תמצית של הדיון ושל ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].