החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: ahimtzadik.co.il

שי צדיק ואח' נ' דני וקסמן

פאנליסט יחיד – ד"ר יובל קרניאל, עו"ד.

העתירה הוגשה על ידיי מר שי צדיק וחברת אחים צדיק 2001 בע"מ ("העותרים"),

המבקשים להעביר לרשותם את הזכויות בשם המתחם ahimtzadik.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על ידי מר דני וקסמן ("המשיב").

רקע עובדתי:

  1. העותר 1 הוא מנכ"ל ובעלים של העותרת 2.
  2. שם המתחם נרשם על ידיי העותר 1 במטרה להציג , לקדם ולפרסם את שירותי העותרת 2.
  3. בשל טעות, העותרים לא חידשו את זכויות ההחזקה בשם המתחם, שנרשם על ידי המשיב;
  4. העותרים פנו אל המשיב במכתב דרישה, בו טענו כי הוא פוגע בזכויותיהם ודרשו ממנו להימנע מכך ולהעביר את שם המתחם לרשותם.

המשיב לא השיב למכתב זה.

עיקר טענות העותרת:

  1. למשיב אין סיבה או צורך מהותי להשתמש ולהחזיק בשם המתחם, המשקף את זהותה והמוניטין של העותרת 2;
  2. המשיב הסיט את תנועת הלקוחות אל חברה מתחרה ובכך גרם לנזק כספי ולפגיעה במוניטין העותרת.

המשיב לא הגיש תשובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרים ובהתחשב בעובדה כי המשיב לא השיב לעתירה, החליט הפאנל להורות על העברת הזכויות בשם המתחם לעותרת 2.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית).