החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: Amdocs.co.il

חברי הפאנל – יונתן אגמון, משה בר ניב ויורם הכהן.

העתירה הוגשה על ידי חברת Amdocs (Israel), Ltd. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם Amdocs.co.il ("שם המתחם", "האתר") למר אופיר שרון ("המחזיק"). העתירה הוגשה בתאריך 15 ליולי, 2001.

עיקרי טענות העותרת: (1) העותרת היא הבעלים החוקי של סימן המסחר הרשום "Amdocs" ("סימן המסחר"), אשר הינו סימן מוכר היטב בכל העולם; (2) המחזיק מפר את סימן המסחר הרשום של העותרת; (3) המחזיק מונע מגופים מעוניינים לגשת לשירותי העותרת דרך האינטרנט; (4) חזקה על המחזיק כי ידע שמדובר בסימן מסחר וזאת כיוון שסימן המסחר אינו מונח גנרי או תיאורי; (5) המחזיק לא הפעיל את האתר במשך שנה מיום שרשם אותו; (6) קרוב לוודאי שהמחזיק רשם את שם המתחם בכדי לסחור בו. עיקרי טענות המחזיק: (1) שם המתחם נרשם כחוק, בעבור תמורה מלאה; (2) לא הייתה הפרה של סימן המסחר והמחזיק לא רשם את שם המתחם במטרה למכור את הזכויות בו; (3) המחזיק נהג בתום לב ומעולם לא התכוון לבצע באמצעות שם המתחם, או תחתיו, כל מעשה העשוי להפר את החוק.

לאחר התייעצות עם ב"כ, הסכים המחזיק להעביר את שם המתחם לעותרת ובתנאי שישולמו לו כל התשלומים ששילם מאז שרשם את שם המתחם.

למרות ההסכמה, החליט ה-ACP לדון במקרה. להלן עיקר ממצאיו:

  1. קרוב לוודאי שהמחזיק ידע, או שהיה עליו לדעת, כי שם המתחם אותו הוא מבקש הינו שם המסחר של העותרת. משכך, פעל שלא בתום לב.
  2. הקצאת שם המתחם למחזיק הקשתה על גופים מעוניינים לגשת לשירותיה של העותרת דרך האינטרנט.
  3. המחזיק רשם את שם המתחם במטרה למכרו לאחר. לראיה, המחזיק לא הפעיל את האתר תחת שם המתחם, אולם גם סירב להעביר את הזכויות בו לעותרת, כשזו פנתה אליו.
  4. ה-ACP נמנע מלדון בעניין התשלומים בין הצדדים.

לאור כל האמור, הורה ה-ACP לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיק ולהעבירו לעותרת.

החומר בעברית מהווה תמצית של הדיון ושל ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].