חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: barilla.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם barilla.co.il ("שם המתחם") לחברת ציון דעיה שיווק ומכירות בע"מ ("המשיבה"). העתירה הוגשה בתאריך 14 בספטמבר, 2012.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם ביום 16.8.2010;
 2. העותרת, חברה איטלקית, נוסדה בשנת 1877, ועוסקת בייצור ושיווק מזון איטלקי;
 3. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים ברחבי העולם עבור הסימן "BARILLA" ("סימן המסחר"), לרבות בישראל;
 4. העותרת פיתחה את נוכחותה ברשת והיא מחזיקה במספר שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר;
 5. במועד העתירה הפנה שם המתחם לאתר לא פעיל, שהציג קישורים ממומנים.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה לסימן המסחר;
 2. בשל מאמצי העותרת, הפך סימן המסחר לסימן מסחר מוכר היטב ברחבי העולם;
 3. הקישורים הממומנים באתר הפועל תחת שם המתחם כוללים התייחסות לסימן המסחר;
 4. העותרת יצרה קשר עם המשיבה והציעה לה 150€ עבור העברת הזכויות בשם המתחם. ההצעה נדחתה על-ידי המשיבה בנימוק כי היא נמוכה מדי;
 5. העותרת שלחה מכתב התראה למשיבה, בה דרשה כי המשיבה תחדל מהשימוש בשם המתחם ותעבירו לעותרת. בתגובה, המשיבה ביקשה 5,000€ ולאחר מכן 2,000€ עבור העברת שם המתחם;
 6. המשיבה לא התכוונה להשתמש בשם המתחם בתום לב כדי להציע מוצרים או שירותים;
 7. המשיבה פועלת בחוסר תום-לב;
 8. העותרת לא התירה למשיבה או העניקה לה רישיון להשתמש בסימן המסחר.

עיקר טענות המשיבה

המשיבה הסכימה להעביר את שם המתחם לעותרת וציינה כי מעולם לא השתמשה בשם המתחם וכי אין לה כל ידיעה ביחס לקישורים הממומנים שהופיעו באתר הפועל תחת שם המתחם.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה-IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה לרישום והקצאת שם המתחם, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. המשיבה הסכימה להעברת שם המתחם לעותרת. הסכמה כנה זו מייתרת את הצורך להמשיך ולבחון האם העותרת הצליחה להוכיח את עתירתה.
 3. בהתאם לכך, הורה הפאנל על העברת שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].