חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: co.il.בילבונג

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Billabong International Limited ואח' ("העותרות") נגד הקצאת שם המתחם co.il.בילבונג ("שם המתחם") לסלאון בע"מ ("המשיבה"). העתירה הוגשה בתאריך 31 בינואר, 2011.
ביום 28.2.2011, הודיע ב"כ העותרות לפאנל כי הגיע להסכם עם המשיבה, שהסכימה להעברת שם המתחם לעותרות. ההסכמה החברית להעביר את שם המתחם היא סיום מבורך למחלוקת בין הצדדים והיא תואמת את ההחלטה אליה הגיע הפאנל, על-בסיס הנימוקים המפורטים להלן, עוד לפני הודעת ב"כ העותרות.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם על-ידי המשיבה בתאריך 29.12.2010;
 2. העותרות הן קבוצת חברות, העוסקות בעיצוב ומכירת לבוש ספורטיבי;
 3. העותרות משווקות את מוצריהן ברחבי העולם, החל משנות ה-70 של המאה הקודמת, תחת הסימן BILLABONG;
 4. העותרות הן הבעלים בזכויות בסימן "BILLABONG", הרשום כסימן מסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימן המסחר");
 5. העותרות מחזיקות במספר שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר, לרבות billabong.com ו- billabong.com.au;
 6. בעקבות שימוש נרחב בסימן המסחר, ברחבי העולם, הסימן צבר מוניטין רב והוא מפורסם בקשר עם לבוש ספורטיבי, בעיקר לצעירים;
 7. העותרות פנו במכתב התראה למשיבה, בדרישה כי תעביר להן את שם המתחם ותחדל מהשימוש בסימן המסחר. המשיבה לא השיבה לפנייה זו;
 8. במועד מתן ההחלטה, הפנה שם המתחם לאתר ובו הכיתוב "Under Construction".

עיקר טענות העותרות

 1. שם המתחם מפר את זכויותיה בסימן המסחר;
 2. המשיבה רשמה את שם המתחם בחוסר תום-לב, כשהיא מודעת היטב לעותרות וסימניהן המסחריים;
 3. המשיבה רשמה את שם המתחם במטרה להטעות לקוחות להאמין כי היא מזוהה עם העותרות;
 4. מעשי המשיבה מהווים עוולות שונות האסורות לפי דין, לרבות גניבת עין, התערבות בלתי-הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט ודילול סימן מסחר.

המשיבה לא הגישה תגובה לטענות העותרות.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרות, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP ("הכללים").
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרות, ("השם"); ו-
  2.2. העותרות הן בעלות הזכויות בשם; ו-
  2.3. המחזיק אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה Billabong בעברית ומסיומת שם המתחם (.co.il), שהיא אינה בעלת אופי מבחין לצורך בדיקת הדמיון למילה בילבונג. החלק הרלבנטי של שם המתחם הוא המילה "בילבונג".
 4. החל מיום 26.12.2010, מאפשר איגוד האינטרנט הישראלי לרשום שמות מתחם הכוללים תווים בשפה העברית, בדומה לשם המתחם שבמחלוקת. אותם המבחנים בהם יש להשתמש כדי לקבוע אם קיים דמיון מהותי, יחולו גם כאשר שם המתחם כתוב בעברית. שם המתחם זהה לתרגום העברי של סימן המסחר של העותרות.
 5. העותרות הציגו ראיות מספקות המוכיחות את זכויותיהן בסימן המסחר. העותרות טענו כי לא התירו או אישרו למשיבה להשתמש בסימן המסחר. העותרות הציגו ראיות לכאורה כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ובין היתר:
  5.1. העותרות הן בעלות מספר סימני מסחר, הרשומים ברחבי העולם, לרבות בישראל. סימני המסחר הללו נרשמו בטרם רשמה המשיבה את שם המתחם;
  5.2. אין כל אינדיקציה כי המשיבה מוכרת באמצעות שם המתחם.
 6. הכללים מציינים כי הפאנל יכול לקבוע כי המשיבה פעלה בחוסר תום-לב, במידה וקיימות נסיבות המראות כי המשיבה ביקשה את הקצאת שם המתחם בעיקר על-מנת להפריע לעסקיו של מתחרה; או נסיבות המעידות כי המשיבה מחזיקה את שם המתחם בעיקר על-מנת למכור ו/או להעביר אותו לעותרות, או למתחרה של העותרות, תמורת סכום כספי ניכר.
 7. רישום שם המתחם על-ידי המשיבה, זמן רב לאחר רישום סימני המסחר של העותרות, מרמז על חוסר תום-ליבו. העותרות אף הוכיחו כי מכתב ההתראה ששלחו למשיבה, לא נענה על-ידה. העדר תגובה מצד המשיבה מראה על העדרו של אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם וחוסר תום-לב ביחס לרישומו.
 8. בהינתן הנסיבות הללו, הפאנל סבור כי העותרות עמדו בנטל להוכיח כי המשיבה פעלה בחוסר תום-לב בעת שרשמה את שם המתחם.
 9. הסעדים האפשריים במסגרת הליכים אלו הם ביטול הקצאת שם המתחם או העברתו. אין בסמכותו של הפאנל לפסוק הוצאות לטובת העותרות.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרות.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].