חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: blackpearl.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן ב. שנקמן.

העתירה הוגשה על-ידי חברת סי אוף ספא מעבדות בע"מ ("העותרת"), על-מנת לבטל את הקצאת שם המתחם blackpearl.co.il ("שם המתחם") לחברת ים המלח בוץ מלח בע"מ ("המשיבה") ולהעבירו לעותרת. הפאנל מונה לדיון בעתירה בתאריך 18 בדצמבר, 2013.

עיקר טענות העותרת

העותרת הציגה ראיות רבות בדבר זכויותיה והשימוש בסימן "BLACK PEARL".

המשיבה לא הגישה תשובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, הפאנליסטית החליטה לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים המפורטים להלן. אפילו בהעדר התנגדות מצד המשיבה, על-מנת לצלוח בעתירתה, על העותרת להוכיח את ארבעת אלו:
  1.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  1.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  1.3. המשיבה אינה בעלת זכויות בשם; ו-
  1.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 2. האם שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת? התשובה לכך חיובית. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום של העותרת ולרכיב מרכזי בשמה המסחרי.
 3. האם לעותרת זכויות בשם? התשובה לכך חיובית. העותרת סיפקה ראיות רבות ביחס לזכויותיה בשם וזאת מבלי להביע דעה בדבר המוניטין של הסימן.
 4. האם למשיבה זכויות בשם? התשובה לכך שלילית. המשיבה לא הוכיחה כל זכות ביחס לשם.
 5. האם יש ראיה כלשהי לחוסר תום-לב בהקצאת או השימוש בשם המתחם? בהתחשב בנסיבות, התשובה לכך חיובית.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת, בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].