חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: dell-israel.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן שנקמן.

העתירה הוגשה על ידי חברת Dell Inc. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם dell-israel.co.il ("שם המתחם", "האתר") לרמי ציון ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 24 בדצמבר, 2008.

עיקר טענות העותרת

(1) העותרת היא בעלת הזכויות בסימן המסחר "DELL" ("סימן המסחר") ונגזרות שונות שלו במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל; (2) העותרת, מחברות המחשבים הגדולות בעולם, משווקת ומוכרת מערכות מחשב וכן שירותים וציוד נלווה במשך למעלה מ-20 שנים והשקיעה משאבים רבים בשיווק מוצריה באמצעות סימן המסחר; (3) חלק ניכר מהכנסות העותרת נובעות ממכירות מקוונות והיא רשמה ומשתמשת באלפי שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר; (4) שם המתחם נרשם על-ידי המשיב על-מנת ליצור רושם כוזב כי האתר, המציע למכירה ממוצרי העותרת, הוא אתר רשמי של העותרת; (5) המשיב רשם ומשתמש בשם המתחם על-מנת להפנות משתמשי אינטרנט המחפשים את העותרת ומוצריה לאתר האינטרנט המסחרי שהוא מפעיל; (6) שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת. תוספת המילה "Israel" אינה מספיקה בכדי לגבור על ההטעיה הנוצרת; (7) המשיב אינו בעל זכויות כלשהן בשם dell והוא רשם ומשתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.

עיקר טענות המשיב

(1) המשיב מתנגד לסמכות הפאנל להקצאה מחדש של שם המתחם; (2) שם המתחם נרשם כנגד תמורה ולא נגזל מגוף או ישות כלשהי; (3) לעותרת שמות מתחם אחרים שבשימושה והיא לא רשמה את שם המתחם נשוא העתירה; (4) לא הופר סימן המסחר של העותרת וכאשר הועלתה טענה זו לראשונה הוסר הסימן מהאתר; (5) האתר אינו מוכר מוצרים של מתחרי העותרת, אלא ממוצרי העותרת בלבד ולפיכך הוא משמש כפלטפורמה לעותרת למכירת מוצריה; (6) אין כל חשש להטעיה בין אתרי העותרת ושם המתחם, הואיל והמשיב מדגיש באתר כי הוא מייבא ומוכר ממוצרי העותרת; (7) אין כל הטעיה צרכנית בהתייחס לאופי עסקיו של המשיב או זהותו. המשיב מציג מידע נכון ואמיתי בהתייחס למוצרים שהוא מוכר; (8) משתמשי אינטרנט המחפשים את שם המתחם מופנים כעת ישירות לאתר החברה שבבעלות המשיב, בכתובת sdi-israel.co.il.

להלן עיקר ממצאי ה- IL DRP:

לאחר בחינת נימוקי הצדדים החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. יש לדחות את טענת המשיב לפיה נעדר הפאנל סמכות להקצאה מחדש של שם המתחם. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל ("כללי הרישום"), לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. יש לדחות את טענת המשיב לפיה הוא "בעליו" של שם המתחם, הואיל ורכש אותו כנגד תמורה כספית. כללי הרישום קובעים כי הקצאת שם מתחם אינה מהווה רכישה בלתי מותנית.
 3. החלטת הפאנל מבוססת על מבחן המונה 4 אלמנטים מצטברים. על העותרת להוכיח את ארבעת האלמנטים שלהלן, על-מנת להצליח בעתירתה להקצאה מחדש של שם המתחם:
  1.  שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  4. המשיב רשם או משתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב.
 4.  שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימני המסחר הרשומים של העותרת, לרבות הסימן "DELL". תוספת המילה "Israel" לסימן המסחר רק מדגישה את ההתרשמות כי יש קשר גיאוגרפי לסימן זה. לצורך ביסוס מסקנתו, נעזר הפאנל בהלכות שנקבעו לעניין זה בדיני סימני המסחר ובדיני עוולת גניבת העין באשר למונח "הטעיה".
 5. העותרת הוכיחה כי היא בעלת הזכויות בשם, לרבות רישום סימן המסחר בישראל ורישום שמות מתחם הכוללים את השם "dell", לרבות dell.com ו- dell.co.il.
 6. המשיב לא הוכיח כי יש לו זכויות כלשהן בשם "dell". נדחתה טענת המשיב לפיה זכויותיו בשם נובעות מהתשלום עבור שם המתחם. גם הטענה לפיה ויתרה העותרת על זכויותיה בשם המתחם, עת לא רשמה אותו, אינה יכולה לעמוד למשיב. אין כל חובה על צד מסוים לרשום את כל הוריאציות השונות של סימניו המסחריים כשמות מתחם.
 7. קיימות ראיות לכך כי המשיב רשם או משתמש בשם המתחם בחוסר תום-לב. המשיב מנסה למשוך תנועת משתמשים לאתר בכך שהוא מקשר עצמו עם העותרת. שם המתחם מטבעו וכן האתר ותכניו, יוצרים זיקה משתמעת של חסות רשמית של העותרת. מעידה על כך גם העובדה כי המשיב משתמש בשם המתחם על-מנת להפנות משתמשים לשם המתחם sdi-israel.co.il. עובדה זו גם מעידה על כך שהמשיב יכול למכור את מוצריו גם באמצעות שם מתחם אחר.
  לאור כל האמור הורה הפאנל לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].