חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: ecolab.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Ecolab Inc. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם ecolab.co.il ("שם המתחם") לזהר דליה אגודה שיתופית לחקלאות בע"מ ואח' ("המשיבים"). העתירה הוגשה בתאריך 13 בינואר, 2011.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בשנת 2004 על-ידי המשיב 3, איציק אלנקווה;
 2. העותרת היא חברה אמריקאית, המתמחה בניקיון, חיטוי ובקרת זיהומים. העותרת היא חברה גלובאלית, המעסיקה כ-26,000 עובדים;
 3. העותרת היא בעלת הזכויות בסימן "ECOLAB", הרשום כסימן מסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימן המסחר");
 4. העותרת רשמה שמות מתחם רבים הכוללים את סימן המסחר, לרבות Ecolab.com;
 5. המשיבה 1 היא חברה מקיבוץ דליה, שעיסוקה בייצור, אספקה ופיתוח של חומרי ניקוי;
 6. המשיבה 2 היא שותפות מוגבלת, שהוקמה על-ידי העותרת והמשיבה 1, במטרה לשווק את מוצרי העותרת בישראל;
 7. בשנת 2010, התקשרו העותרת והמשיבה 1 בהסכם רכישה, לפיו רכשה המשיבה 1 את חלקה של העותרת במשיבה 2;
 8. בעקבות הסכם הרכישה, הפנה שם המתחם את משתמשי האינטרנט לאתר המשיבה 1. הפנייה זו הוסרה בעקבות תכתובת בין הצדדים;
 9. העותרת דרשה כי המשיבה 1 תעביר לה את שם המתחם. המשיבה 1 השיבה לעותרת כי אמנם התחייבה לחדול מהשימוש בסימן המסחר, אך לא התחייבה להעביר לה את שם המתחם;

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם מפר את זכויותיה בסימן המסחר;
 2. כל אחד מהמשיבים טוען, בצורה מניפולטיבית, כי הוא אינו אחראי לשם המתחם;
 3. המשיבים מחזיקים בשם המתחם בחוסר תום-לב, על-מנת לנצל שלא כדין את המוניטין הגלום בסימן המסחר, בכדי להפיק רווח מסחרי;

המשיבים לא הגישו תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המחזיק בשם המתחם (המשיב 3) את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת, ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיבים אינם בעלי זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. למעט סיומת שם המתחם (.co.il), שהיא אינה בעלת אופי מבחין, שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרת, הרשום ברחבי העולם, לרבות בישראל. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר.
 4. העותרת הוכיחה כי לא אישרה למשיבים להשתמש בשמה או בסימנה המסחרי, בעקבות ההתקשרות בהסכם הרכישה. כמו כן, העותרת הציגה ראיות לכאורה כי למשיבים אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ובין היתר:
  4.1. בהתאם למכתב ב"כ המשיבה 1, התחייבה המשיבה לחדול מהשימוש בשם "Ecolab" במסגרת פעילותה וזאת בתוך 7 חודשים ממועד חתימת הסכם הרכישה;
  4.2. העותרת רשמה את סימן המסחר ברחבי העולם וכן בישראל. חלק מרישומים אלו נעשו בטרם רשם המשיב 3 את שם המתחם;
  4.3. שם המתחם הפנה משתמשי אינטרנט לאתר המשיבה 1. שימוש כאמור אינו מעיד על אינטרס המשיבים בשם המתחם;
  4.4. אין כל אינדיקציה כי המשיבים מוכרים באמצעות שם המתחם.
 5. סימן המסחר של העותרת רשום החל משנת 1988. רישום שם המתחם על-ידי המשיב 3, לאחר רישום סימן המסחר של העותרת, מעיד על חוסר תום-ליבו.
 6. המשיבים סירבו להעביר את שם המתחם לעותרת לאחר חתימת הצדדים על הסכם הרכישה. למרות שמלכתחילה נרשם שם המתחם בידיעת ובהסכמת העותרת, הרישום נעשה בכדי לשווק את מוצרי ושירותי העותרת ובזמן שהעותרת והמשיבה 1 היו שותפים. העובדה כי לאחר חתימת הסכם הרכישה, הפנה שם המתחם את משתמשי האינטרנט לאתר המשיבה 1, מעיד על חוסר תום ליבה של המשיבה.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב  ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].