חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: elite-espresso.co.il ו- espresso-elite.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי שטראוס גרופ בע"מ (" העותרת "), נגד הקצאת שמות המתחם elite-espresso.co.il ו- espresso-elite.co.il (" שמות המתחם ") למר יובל מאסי (" המשיב ") ולצורך העברתם לעותרת.

רקע עובדתי

 1. העותרת היא קונגלומרט ישראלי (שמקורו במיזוג בין החברות "שטראוס" ו"עלית"), שעיקר פעילותה בתחום המזון והמשקאות;
 2. בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים רבים, כ- 50 מהם כוללים את השם "Elite", בעברית ובאנגלית, לבדו או יחד עם מונחים נוספים (" סימן המסחר ") והיא משתמשת בשם זה החל משנת 1935;
 3. המשיב רשם את שמות המתחם בתאריך 15.2.2012 ועד כה לא הפעיל בהם אתר אינטרנט;
 4. העותרת ניסתה ליצור קשר עם המשיב, בדוא"ל ובדואר רשום, אך המשיב לא השיב לפניות אלו.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת, חברת המזון השנייה בגודלה בישראל, משתמשת בסימן המסחר עוד לפני שנת 1937, מועד רישומו לראשונה;
 2. העותרת מחזיקה בשם המתחם elite.co.il החל משנת 1995;
 3. כל אדם בישראל התוודע, בשלב כזה או אחר, לסמליה המסחריים של העותרת וזיקתם החזקה לקפה ומוצריו הנלווים, לרבות המותג "קפה עלית" (Elite Coffee);
 4. למשיב אין כל זכויות בשמות המתחם ואין לו כל קשר לעותרת;
 5. העותרת ניסתה ליצור קשר עם המשיב, ללא הצלחה, בהתאם לפרטיו במרשם שמות המתחם והוא הפר את חובתו לפי כללי הרישום לעדכן את פרטיו;
 6. שמות המתחם כוללים את המילה "Elite" כאלמנט מרכזי, הזהה לסימני המסחר של העותרת;
 7. תוספת הרכיב התיאורי "espresso" אינה מספקת כדי להבדיל בין סימן המסחר לשמות המתחם;
 8. המשיב פעל בחוסר תום-לב עת רשם את שמות המתחם: שמות המתחם אינם מפנים לאתר פעיל, לעותרת מוניטין רב בכל הנוגע לקפה, מוצריו והמותג "Elite", והמשיב מונע מהעותרת מלעשות שימוש לגיטימי בשמות המתחם.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו. בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת (" השם "); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שמות המתחם כוללים שני חלקים – "Elite" ו-"Espresso". יש להתעלם מהסיומת (co.il) בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר.
 4. לעותרת עשרות סימנים הכוללים את המונח "Elite", כשלעצמו, או יחד עם מונחים אחרים. עם זאת, העותרת אינה מחזיקה סימן כלשהו הכולל את המונח התיאורי "Espresso". לכן, שמות המתחם אינם זהים לסימן המסחר ויש לבחון אם הם דומים לו עד כדי הטעיה. הדבר מובן מאליו כי כל צרכן ישראלי שייתקל בצירוף "Elite-espresso", יניח כי הוא מזוהה עם העותרת בדרך כלשהי. לפיכך, קבע הפאנל כי שמות המתחם דומים עד כדי הטעיה לסימן המסחר או לשם רשום של העותרת.
 5. יש אינדיקציות ברורות ביחס לזכויות העותרת בשמות המתחם: העותרת הראתה כי "Elite" הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל ובעולם והוא מזוהה עם מותגי הקפה של העותרת במשך שנים רבות; בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים רבים, הזהים לחלק מהשם, לרבות ביחס למוצרים בתחום הקפה; העותרת רשמה את שם המתחם elite.co.il, הדומה מאוד לשמות המתחם; העותרת השקיעה מאמצים רבים לקידום המותג ולבסס הכרה ציבורית. הפאנל מקבל את ההנחה של העותרת כי כל אדם בישראל מכיר את המותג "Elite", את זיקתו למוצרי קפה ואספרסו ואת הקשר שלו לעותרת.
 6. המשיב לא ביסס את זכויותיו ביחס לשמות המתחם. המשיב הוא אזרח פרטי, שאין לו כל קשר עם העותרת או מוצריה; המשיב לא השיב לעתירה או לניסיונות העותרת ליצור עמו קשר; שמות המתחם אינם פעילים ואין כל אינדיקציה באשר למטרה לשמה נרשמו.
 7. מספר פעולות מצד המשיב מעידות על חוסר תום-ליבו: המשיב מחזיק שני שמות מתחם שאינם פעילים ואינם מפנים לאתר אינטרנט; בהיתן היקף המוניטין של העותרת, יש סבירות גבוהה כי המשיב היה מודע לכך שברישום שמות המתחם הוא מונע מהעותרת מהפעלת אתר הפועל תחת שם מתחם הכולל את סימן המסחר; "Elite" היא מילה טבועה, ללא משמעות מיוחדת ביחס למוצרי קפה או אספרסו. השימוש שעושה המשיב בשילוב המילים של שמות המתחם מבוסס רק על המשמעות שיצרה העותרת לשם, כמותג של מוצרי קפה; המשיב לא השיב לעתירה או לניסיונות העותרת ליצור עמו קשר.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרים, בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].