חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: co.il.גאפ

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Gap Inc. ואח' ("העותרות"), נגד הקצאת שם המתחם co.il.גאפ ("שם המתחם") לדוד רחמים ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 28 בפברואר, 2011.
ביום 17.3.2011, הודיע המשיב כי הוא מוכן לבטל את רישום שם המתחם, בתנאי שלא ינקטו נגדו הליכים נוספים. ביום 28.3.2011, השיבו העותרות כי הן מוכנות לפשרה, בתנאי ששם המתחם יועבר לעותרות ולא שיבוטל רישומו.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם על-ידי המשיב ביום 28.12.2010;
 2. העותרות הן חברה ציבורית וחברת בת. העותרת 1 נוסדה בשנת 1969 והיא עוסקת בקמעונאות של דברי לבוש ומוצרים נלווים לגברים, נשים, ילדים וטף;
 3. מוצרי העותרות נמכרים ברחבי העולם, תחת הסימן "GAP". העותרות מעסיקות כ-130,000 עובדים ברחבי העולם ומשקיעות משאבים ניכרים בפרסום הסימן "GAP";
 4. העותרות הן הבעלים בזכויות בסימן "GAP", הרשום כסימן מסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל ("סימן המסחר");
 5. העותרות מחזיקות במספר רב של שמות מתחם הכוללים את הסימן "GAP", לרבות gap.com, gap.co.il ו-gapinc.com;
 6. ב"כ העותרות פנה למשיב במכתב, בדרישה כי יחדל מהשימוש בסימן המסחר ויעביר את הזכויות בשם המתחם לעותרות. המשיב השיב למכתב וביקש זמן נוסף על-מנת לגבש את תשובתו. למרות תזכורת מצד העותרות, המשיב לא השיב לגוף הפנייה;
 7. במועד מתן ההחלטה, הפנה שם המתחם לעמוד שגיאה ובו הכיתוב "Under Construction".

עיקר טענות העותרות

 1. סימן המסחר "GAP" הוא סימן מסחר מוכר היטב;
 2. הציבור מקשר את סימן המסחר "GAP", באנגלית ובעברית, אל העותרות ומוצריהן;
 3. המשיב רשם את שם המתחם בחוסר תום-לב, במטרה למשוך משתמשי אינטרנט כדי להפיק רווח כלכלי, על-ידי יצירת חשש להטעיה עם סימן המסחר, ביחס למקור או החסות של אתר האינטרנט;
 4. מעשי המשיב מהווים עוולות אזרחיות שונות;
 5. העותרות לא התירו או הסמיכו את המשיב בדרך כלשהיא לעשות שימוש בסימן המסחר.

עיקר טענות המשיב

בהודעתו לפאנל, ציין המשיב כי הוא מוכן לבטל את רישום שם המתחם. המשיב טען כי הוא חולק על טענות העותרות, משום שהעותרות לא רשמו סימן מסחר עבור המילה GAP בתווים עבריים.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד להכריע במהירות במחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP ("הכללים").
 2. המשיב אמנם הסכים לוותר על שם המתחם. יחד עם זאת, המשיב התנגד מפורשות לטענת העותרות בדבר זכויותיהן בשם המתחם ולא הסכים באופן מפורש להעביר את שם המתחם לעותרות. לפיכך, ימשיך הפאנל ויבחן את העתירה לגופה.
 3. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  3.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרות, ("השם"); ו-
  3.2. העותרות הן בעלות הזכויות בשם; ו-
  3.3. המחזיק אינו בעל זכויות בשם; ו-
  3.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 4. שם המתחם מורכב מהמילה GAP בעברית ומסיומת שם המתחם (.co.il), שהיא אינה בעלת אופי מבחין לצורך בדיקת הדמיון למילה "גאפ". החלק הרלבנטי של שם המתחם הוא המילה "גאפ".
 5. העותרות, בעצמן או באמצעות חברות-בנות, הן בעלות מספר רב של סימני מסחר רשומים עבור הסימן "GAP", ברחבי העולם ובישראל. נקבע כי כאשר שם המתחם שבמחלוקת הוא טרנסליטרציה ומקבילה פונטית של סימן מסחר מוכר היטב בתווים לטיניים, שהעותרות הן בעלות הזכויות בו, הרי שהוא מפר את זכויות העותרות בסימן המסחר.
 6. העותרות הציגו ראיות מספקות כי סימן המסחר "GAP" הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל. בנוסף, המילה "גאפ" היא הדרך להעתיק את הסימן GAP מאנגלית לעברית. את שתי המילים הוגים בצורה זהה באנגלית ובעברית. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר שבבעלות העותרות.
 7. כאמור, העותרות הציגו ראיות מספקות המוכיחות את זכויותיהן בסימן המסחר, בתווים עבריים. זכויותיהן של העותרות בסימן המסחר אושרו הן על-ידי מנגנון יישוב הסכסוכים של WIPO והן על-ידי רשם סימני המסחר הישראלי.
 8. העותרות טענו כי לא התירו למשיב להשתמש בסימן המסחר או בשמן. העותרות הציגו ראיות לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ובין היתר:
  8.1. לעותרות אין יחסים כלשהם עם המשיב והן לא התירו למשיב להשתמש בשם המתחם.
  8.2. סימן המסחר של העותרות מוכר היטב. הוא מוצג על מגוון פרטי לבוש ואביזרים נלווים, הנמכרים בהיקף נרחב ברחבי העולם ובישראל. קשה להאמין כי המשיב לא היה מודע למוניטין העצום של סימן המסחר של העותרות.
  8.3. העותרות הן בעלות מספר רב של סימני מסחר, הרשומים ברחבי העולם, לרבות בישראל. רוב סימני המסחר הללו נרשמו בטרם רשם המשיב את שם המתחם;
  8.4. אין כל אינדיקציה כי המשיב מוכר באמצעות שם המתחם.
 9. המשיב לא להביא כל ראיה ביחס לזכויותיו בשם. הטיעון כי העותרות לא רשמו סימן מסחר עבור המילה "GAP" בעברית, אינו מהווה ראיה כי למשיב זכויות בשם.
 10. הכללים מציינים כי הפאנל יכול לקבוע כי המשיב פעל בחוסר תום-לב, במידה וקיימות נסיבות המראות כי המשיב ביקש את הקצאת שם המתחם בעיקר על-מנת להפריע לעסקיו של מתחרה; או נסיבות המעידות כי המשיב מחזיק את שם המתחם בעיקר על-מנת למכור ו/או להעביר אותו לעותרות, או למתחרה של העותרות, תמורת סכום כספי ניכר.
 11. שם המתחם הוא טרנסליטרציה מדויקת בעברית של סימן מסחר מוכר היטב של העותרות. הציבור הרחב מזהה את המילה "גאפ" עם העותרות. רישום שם המתחם על-ידי המשיב, לאחר רישום סימני המסחר של העותרות, מרמז על חוסר תום-ליבו. אין זה סביר כי המשיב לא היה מודע לסימן המסחר הידוע של העותרות בזמן שביקשת את הקצאת שם המתחם.
 12. המשיב ביקש את הקצאת שם המתחם במטרה מכוונת לנסות למשוך משתמשי אינטרנט, כדי להפיק רווח כלכלי, על-ידי יצירת חשש להטעיה עם סימן המסחר, ביחס למקור או החסות של אתר האינטרנט.
 13. העותרות אף הוכיחו כי מכתב ההתראה ששלחו למשיב, לא נענה על-ידו בצורה ראויה. העדר תגובה מצד המשיב מראה על העדרו של אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם וחוסר תום-לב ביחס לרישומו.
 14. בהינתן הנסיבות הללו, הפאנל סבור כי העותרות עמדו בנטל להוכיח כי המשיב פעל בחוסר תום-לב בעת שרשם את שם המתחם.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרות.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].