החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: generalbar.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן שנקמן.

העתירה הוגשה על-ידי שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ וחברות נוספות ("העותרות"), כנגד הקצאת שם המתחם generalbar.co.il ("שם המתחם") לאלון כץ ("המשיב") ולצורך העברתו לעותרות. הפאנל מונה לדיון בעתירה בתאריך 18 בינואר, 2011.

עיקר טענות העותרות

 1. החל משנת 2008, עוסקות העותרות במכירת, הפצת ומתן שירות למתקני מים ומכשירי טיהור מים, באמצעות הלוגו "General Bar", שנרשם כסימן מסחר בישראל בשנת 2009 ("סימן המסחר");
 2. בחודש מאי 2008, רשמו העותרות את שם המתחם general-bar.co.il ובחודש נובמבר 2009 הקימו את חברת ג'נרל בר טכנולוגיות בע"מ
 3. העותרות מספקות שירות ל-400,000 לקוחות, באמצעות 80 טכנאים
 4. המשיב הוא מתחרה ישיר של העותרות, באמצעות חברת גל-און מוצרים לאיכות חיים בע"מ. שם המתחם מפנה לאתר גל-און, המציע מתקני מים שונים, אך לא את מוצרי העותרות
 5. העותרות שלחו למשיב מכתב התראה, שלא נענה
 6. המשיב רשם את שם המתחם ביום 17.1.2010, בכוונה להשתמש במוניטין שצברו העותרות
 7. המשיב רשם ומשתמש בשם המתחם על-מנת להפנות משתמשי אינטרנט המחפשים את מוצרי העותרות לאתרו המסחרי
 8. שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרות, למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם והוא רשם ומשתמש בו בחוסר תום-לב, בידיעה מלאה אודות מוצרי העותרות וסימניהן המסחריים.

המשיב לא הגיש תגובה בכתב לטענות העותרות.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

הפאנליסטית החליטה לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. יש לדחות את טענת המשיב, כפי שהועלתה על-ידי ב"כ בשיחת טלפון עם הפאנליסטית, ביחס לסמכות הפאנל. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP ("הכללים"). לפיכך, לפאנל סמכות מלאה להחליט ביחס לזכויות ההחזקה בשם המתחם, במסגרת ההליכים דנן. כמו כן, יש לדחות את טענת המשיב, לפיה הוא ה"בעלים" של שם המתחם, הואיל ושילם עליו.
 2. בהתאם לכללים, מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן. על-מנת לצלוח בעתירתן, על העותרות להוכיח את כל אלו:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרות, ("השם"); ו-
  2.2. העותרות הן בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעלת זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. האם שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרות? התשובה לכך חיובית. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר הרשום של העותרות ולרכיב מרכזי בשם החברה של אחת מהעותרות.
 4. האם לעותרות זכויות בשם? התשובה לכך חיובית. העותרות סיפקו ראיות לרישום הלוגו "General Bar" כסימן מסחר בישראל. הפאנל לוקח בחשבון גם כי העותרות הגישו בקשה לרישום סימן מסחר טקסטואלי עבור הביטוי "GENERAL BAR", הממתינה לבחינה על-ידי רשם סימני המסחר. בנוסף, העותרות מחזיקות בשמות המתחם general-bar.co.il ו- generalbar.com.
 5. האם למשיב זכויות בשם? התשובה לכך שלילית. המשיב לא הראה כי הוא בעל זכות כלשהי בשם "generalbar" ונדמה כי אין כל סיבה עסקית לגיטימית לכך שהוא מחזיק בשם מתחם המהווה את שמו של אחד ממתחריו.
 6. האם יש ראיה כלשהי לחוסר תום-לב בהקצאת או השימוש בשם המתחם? התשובה לכך חיובית. הכללים קובעים שורה של נסיבות, שקיומן יהווה ראיה לחוסר תום-לב כאמור. המשיב מנסה למשוך תנועת גולשי אינטרנט לאתר האינטרנט שהוא מפעיל, על-ידי יצירת חשש להטעיה ביחס לקיומה של שותפות או חסות של העותרות. ההפניה מכתובת האינטרנט generalbar.co.il לכתובת gal-on.co.il, מהווה ראיה לכך שהמשיב משתמש בשם המתחם על-מנת להפנות תנועת משתמשי אינטרנט לאתר שהוא מפעיל.

לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרות, בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].