חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: geovision.co.il

פאנליסט יחיד – ד"ר יובל קרניאל.

העתירה הוגשה על-ידי Geovision Inc. ("העותרת"), בעניין הקצאת שם המתחם geovision.co.il ("שם המתחם") לבני מרינגר ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 20 ביולי, 2011.

רקע עובדתי

 1. העותרת היא חברה מטייוואן, המייצרת ציוד מעקב וידאו. העותרת נוסדה ב- 1998 והיא משווקת את מוצריה ברחבי הגלובוס תחת הסימן "GEOVISION";
 2. בשנת 2001, התקשר המשיב עם העותרת בהסכם להפצת מוצריה בישראל. בשנת 2005, הוענקו לחברת אונו ביטחון (1996) בע"מ ("אונו"), המחזיקה בשם המתחם geovision-israel.co.il, זכויות ההפצה הבלעדיות של מוצרי העותרת בישראל (המשיב המשיך למכור את מוצרי העותרת, אותם רכש ממקורות שונים);
 3. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 14.10.2001;
 4. נכון ליום הגשת העתירה, שם המתחם מפנה לאתר המציג מגוון מוצרי מעקב, חלקם מתוצרת העותרת וחלקם של יצרנים אחרים;
 5. בשנת 2009, העותרת פנתה למשיב בדרישה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם ויעביר לה את הזכויות בו. בתגובה, טען המשיב כי הוא עושה שימוש בשם המתחם החל משנת 2001, בידיעת העותרת ואישורה.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה לשם שלעותרת הזכויות בו. זכויות העותרת נובעות, בין היתר, מרישום סימן מסחר בישראל;
 2. שם המתחם מהווה סימן מסחר מוכר היטב, המזוהה עם העותרת בתחום מעקב הוידיאו;
 3. למשיב אין כל זכויות בשם המתחם והוא רשם אותו בחוסר תום-לב, בין היתר לאור העובדה כי לעותרת אין כל קשרים עם המשיב והוא התעלם מבקשותיה לחדול מהשימוש בשם המתחם;
 4. בכך שהוא מקדם את מוצרי העותרת יחד עם מוצרי מתחרותיה, המשיב מתעשר שלא כדין וגורם נזק מהותי לפעילותה המסחרית של העותרת.

עיקר טענות המשיב

 1. לעותרת אין זכויות מוחלטות בשם המתחם. מספר שמות מתחם הכוללים את השם "Geovision", אינם רשומים על-ידי העותרת;
 2. המשיב בעל זכויות בשם המתחם, הואיל ושימש כמפיץ בלעדי של העותרת ועדיין מפיץ את מוצריה;
 3. העותרת מודעת לשימוש המשיב בשם המתחם החל משנת 2001;
 4. המשיב רשם את שם המתחם בתום-לב, במטרה לשווק את מוצרי העותרת בישראל. העתירה היא שהוגשה בחוסר תום-לב.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת הגשת בקשתו להקצאת שמות המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס לרישום שם מתחם נבחנת לפי ארבעת הנדבכים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. יש להתעלם מסיומת שם המתחם (co.il.) לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם למילה "GEOVISION", הואיל ומדובר בסיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם מצוי תחת סיומת המדינה של ישראל ומזוהה עם פעילות מסחרית. החלק הרלבנטי של שם המתחם הוא המילה "GEOVISION".
 4. העותרת היא בעלת הזכויות בסימן המסחר "GEOVISION", במספר מדינות רבות ברחבי העולם, לרבות ישראל. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לשם שלעותרת הזכויות בו.
 5. לעותרת זכויות בשם המתחם, בין היתר מהסיבות הבאות –
  5.1. ההליכים לרישום סימן המסחר "GEOVISION" בישראל ובמספר מדינות נוספות;
  5.2. העותרת מוכרת ציוד מעקב וידאו איכותי, לחוג לקוחות הכולל מפיצים, מטמיעי מערכות ומתקינים בלמעלה מ-70 מדינות. העותרת מעסיקה 282 עובדים (נכון למרץ 2010) ורשומה למסחר בבורסה לני"ע בטייוואן. העותרת ידועה והיא מקדמת את עצמה באמצעות השם שבמחלוקת;
  5.3. העותרת מחזיקה במספר שמות מתחם הכוללים את השם.
 6. על העותרת להראות כי למשיב אין זכויות בשם והעובדות הבאות מעידות על כך –
  6.1. העותרת פנתה למשיב בדרישה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם ויעביר לה את הזכויות בו;
  6.2. המשיב מקדם חברה ששמה שונה מהותית משם המתחם.
 7. עם זאת, אין די בראיות אלו כדי לעמוד בנטל ההוכחה. העובדות הבאות מעידות כי למשיב יש זכויות מסוימות בשם המתחם:
  7.1. המשיב משווק את מוצרי העותרת במשך למעלה מ-10 שנים, חלק מתקופה זו כמפיץ רשמי של העותרת;
  7.2. העותרת הייתה מודעת לרישום שם המתחם על-ידי המשיב.
 8. המשיב רשם את שם המתחם בעת שהיה מפיץ רשמי של מוצרי העותרת בישראל, כחלק ממאמצי השיווק ובידיעת העותרת. המשיב ממשיך לשווק את אותם מוצרים גם היום. נכון כי המשיב השתמש בשם המתחם למכירת מוצרים שאינם של העותרת. עם זאת, גם אונו עושה כך וניתן להניח כי פרקטיקה זו מקובלת על העותרת ואין לראות בה כחוסר תום לב.

לאור כל האמור לעיל, דחה הפאנל את העתירה והורה כי שם המתחם יישאר בידי המשיב.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].