חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: גימייל.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Google Inc. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם co.il.גימייל ("שם המתחם") למחזיק בו באותו מועד ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 25 ביולי, 2011.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם ע"י המשיב בתאריך 28.12.2010;
 2. העותרת, חברה אמריקאית, נוסדה ב-1997 ומפעילה את אחד ממנועי החיפוש הגדולים בעולם;
 3. העותרת מספקת שירותי דוא"ל תחת הסימן "GMAIL". להם עשרות מיליוני משתמשים, בלמעלה מ-40 שפות;
 4. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים עבור הסימן "GMAIL" ("סימן המסחר") ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 5. העותרת מחזיקה בשמות מתחם רבים הכוללים את הסימן, לרבות gmail.com, gmail.co.il ואח';
 6. ב"כ העותרת פנה למשיב במכתב, בדרישה כי יימנע מהשימוש בסימן המסחר ויעביר את שם המתחם לעותרת;
 7. בתגובה, טען המשיב כי הוא מכיר את העותרת ושירותיה וכי רשם את שם המתחם מבלי להבחין בדמיון לשירותי העותרת. לטענתו, בכוונתו להפעיל שירות היכרויות להומוסקסואלים וכי תרגום שם המתחם הוא "זכר הומוסקסואל" (gay male);
 8. המשיב הסכים להעביר את שם המתחם לעותרת תמורת 14,000$, המהווים לטענתו החזר על ההשקעה שביצע ביחס לשם המתחם ופיצוי עבור אובדן רווח עתידי;
 9. שם המתחם מפנה לעמוד שגיאה, המציג הודעה כי האתר "בבניה".

עיקר טענות העותרת

 1. סימן המסחר מהווה סימן מסחר מוכר היטב והמשיב אישר את המוניטין של העותרת וסימניה;
 2. המשיב היה מודע לעותרת בעת שרשם את שם המתחם והוא עשה כן על-מנת להסתמך על המוניטין העצום של העותרת וסימן המסחר;
 3. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר, הואיל והוא טרנסליטרציה עברית של סימן העותרת;
 4. המשיב רשם את שם המתחם בחוסר תום-לב, בניסיון למשוך תנועת גולשים לאתר, כדי להשיג רווח מסחרי, כשהוא מטעה את הגולשים במכוון ויוצר חשש לבלבול עם סימן המסחר וביחס לחסות העותרת על האתר;
 5. העותרת לא נתנה רישיון, מכרה, העבירה או הסמיכה את המשיב לעשות שימוש בסימן המסחר;
 6. המשיב משתמש שלא כדין, מדלל ופוגע במוניטין של העותרת בסימן המסחר.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם כולל את המילה "גימייל" בעברית ואת הסיומת co.il, שיש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן "GMAIL". החלק הרלבנטי של שם המתחם הוא המילה "גימייל".
 4. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים עבור הסימן "GMAIL", ברחבי העולם, לרבות בישראל.
 5. כאשר שם המתחם שבמחלוקת הוא טרנסליטרציה ומקבילה פונטית של סימן מסחר מוכר היטב בתווים לטיניים, שהעותרת היא בעלת זכויות בו, הרי שהוא מפר את זכויות העותרת בסימנה המסחרי המוכר היטב. העותרת הציגה ראיות מספקות כי סימנה המסחרי מוכר היטב בישראל.
 6. הטרנסליטרציה העברית למילה "Gmail" היא "ג'ימייל" (עם אפוסטרוף). עם זאת, מכיוון שלא ניתן לכלול את התו אפוסטרוף במחרוזת שם המתחם, אזי הטרנסליטרציה העברית האפשרית היא "גימייל". לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת.
 7. העותרת הציגה ראיות מספקות המוכיחות את זכויותיה בסימן המסחר "GMAIL", שהמילה "גימייל" היא הטרנסליטרציה העברית שלו.
 8. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימן המסחר או בשם. העותרת הציגה ראיות לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם ובין היתר:
  8.1. לעותרת אין יחסים כלשהם עם המשיב והיא לא התירה לו להשתמש בשם המתחם;
  8.2. העותרת הציגה ראיות מספקות כי סימן המסחר שלה מוכר היטב. סימן המסחר משמש כסיומת של מיליוני כתובות דוא"ל, לרבות כתובת הדוא"ל של המשיב;
  8.3. המשיב אישר את המוניטין העצום של שירותי העותרת;
  8.4. אין כל אינדיקציה כי המשיב מוכר באמצעות שם המתחם.
 9. המשיב טען, במכתב התשובה לעותרת, כי בכוונתו להשתמש בשם המתחם להפעלת שירות היכרויות להומוסקסואלים וכי הטרנסליטרציה של שם המתחם היא "זכר הומוסקסואל" (gay male). עם זאת, המשיב לא הגיש תשובה פורמאלית לעתירה ולא הביא כל ראיה על-מנת לתמוך בטענתו זו או כל טענה אחרת ביחס לזכויותיו בשם. לפיכך, קבע הפאנל כי לעותרת זכויות בשם "גימייל" וכי למשיב אין זכויות בשם זה.
 10. המשיב הציע למכור את שם המתחם לעותרת תמורת 14,000 דולרים (סכום הגבוה מהוצאותיו לרישום והחזקת שם המתחם). המשיב עצמו טען כי סכום זה נועד לכסות הוצאות עבר ואובדן השקעות עתידיות. עובדה זו יש בה כדי להעיד על חוסר תום-לב מצד המשיב. הפאנל מצא כי המשיב רשם את שם המתחם בעיקר על-מנת למכור אותו לעותרת, בעלת סימן המסחר.
 11. שם המתחם הוא הטרנסליטרציה העברית של סימנה המסחרי המוכר היטב של העותרת. הציבור מזהה את הגיית המילה "גימייל" עם העותרת. רישום שם המתחם על-ידי המשיב, לאחר רישום סימני המסחר של העותרת, מרמז על חוסר תום-ליבו (המשיב אף אישר את מודעותו לעותרת ושירותיה ואף משתמש בחשבון Gmail).
 12. המשיב יכול היה לרשום שמות מתחם רבים אחרים שהיו מתאימים יותר לשירות ההיכרויות שטען כי בכוונתו להפעיל. המשיב ביקש את הקצאת שם המתחם בניסיון מכוון למשוך תנועת גולשים לאתר, כדי להשיג רווח מסחרי, כשהוא מטעה את הגולשים במכוון ויוצר חשש לבלבול עם סימן המסחר וביחס לחסות העותרת על האתר.
 13. בהינתן הנסיבות הללו, הפאנל סבור כי העותרת עמדה בנטל להוכיח כי המשיב פעל בחוסר תום-לב בעת שרשם את שם המתחם.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן