החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: jajah.co.il

פאנליסט יחיד – בריאן נגין.

העתירה הוגשה על-ידי חברת Jajah, Inc. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם jajah.co.il ("שם המתחם", "האתר") למחזיק לי ולריוס ולאיש הקשר האדמיניסטרטיבי גל ולריוס ("המשיבים"). העתירה הוגשה בתאריך 4 בינואר, 2009.

עיקר טענות העותרת

(1) העותרת היא חברה אמריקאית המפעילה שירות טלקומוניקציה מבוסס אינטרנט ובעלת הזכויות בשם ובמוניטין המזוהים עם המונח Jajah; (2) העותרת היא בעלת הזכויות בסימן המסחר "JAJAH" ("סימן המסחר"), הרשום בישראל, בארה"ב ובאיחוד האירופי; (3) העותרת נוסדה בשנת 2005 וזוכה להצלחה רבה. בשירותיה נעזרים כ-10 מיליון משתמשים. לעותרת סניפים רבים בעולם, לרבות מרכז פיתוח ברעננה; (4) העותרת היא המחזיקה בשם המתחםjajah.com; (5) העותרת גילתה כי שם המתחם נרשם על-ידי המשיבים ושימש אותם כאתר להצגת קישורים לשירותים המתחרים בעותרת; (6) העותרת שלחה למשיבים מכתב התראה, שלא נענה; (7) לאחר הגשת העתירה, הסירו המשיבים את האתר והציעו את שם המתחם למכירה במכרז; (8) מתקיימים כל ארבעת האלמנטים הנבחנים בעתירה להקצאה מחדש של שם מתחם.

המשיבים לא הגישו תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL DRP:

לאחר בחינת טענות העותרת החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. עתירה להקצאה מחדש של שם המתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים שלהלן:
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  3. המשיבים אינם בעלי זכויות בשם; ו-
  4. המשיבים רשמו או משתמשים בשם המתחם בחוסר תום-לב.
 2. העותרת ביססה את טענתה בדבר זכויותיה בישראל בסימן המסחר, אך זה נרשם למעלה משנה לאחר הקצאת שם המתחם למשיבים. עם זאת, ה- IL DRP מרחיב את הגנתו לעותרת גם בטרם רישום סימן המסחר בישראל וזאת בהתייחס לשם מסחר, שם חברה רשום וכיו"ב. העותרת החלה בפעילות מסחרית בינלאומית תחת השם "jajah" כבר בשנת 2005. שם המתחם זהה לשמה המסחרי ולסימני המסחר הרשומים של העותרת ברחבי העולם (למעט סיומת שם המתחם, שהיא ממילא אינה בעלת אופי מבחין). העותרת הוכיחה כי היא בעלת הזכויות בשם.למשיבים אין כל זכויות בשם או בסימן המסחר "jajah". המשיבים לא השיבו לעתירה ולא הציעו כל הסבר באשר לאינטרס הלגיטימי העשוי להיות להם בשם. "jajah" הוא שם דמיוני, ללא משמעות מיוחדת, בעל אופי מבחין במידה גבוהה. העובדה כי השם משמש הן את העותרת והן את המשיבים (באתרם), בתחום הטלקומוניקציה, מלמדת כי המשיבים בחרו בשם במתכוון, הואיל והוא זהה לשמה של העותרת ולא משום שיש להם אינטרס לגיטימי בשם זה.הפאנל קבע כי המשיבים בחרו בשם המתחם במתכוון, כשהם יודעים בוודאות כי הוא זהה לשמה המסחרי של העותרת ולאתרה הבינלאומי בכתובת jajah.com, כשלהם אין כל קשר עסקי לגיטימי או זכויות בשם.

  נסיבות המקרה דנן מוכיחות כי הקצאת שם המתחם והשימוש בו נעשו בחוסר תום-לב:

  1. נכון למועד הגשת העתירה, הציעו המשיבים את שם המתחם למכירה באתר מכרזים. הואיל והשם "jajah" הוא שם דמיוני, ללא משמעות מיוחדת למעט עסקיה של העותרת, הרי שרק העותרת או מתחריה עשויים למצוא עניין בשם המתחם. גם באתר עצמו, שקהל היעד שלו הוא מתחום הטלקומוניקציה, הציעו המשיבים את שם המתחם למכירה.
  2. המשיבים הם מחזיקי שמות מתחם סדרתיים. בהתאם לעותרת, איש הקשר האדמיניסטרטיבי של שם המתחם מחזיק לא פחות מ-145 שמות מתחם והמחזיק עצמו רשם 5 שמות מתחם נוספים. בחלק משמות המתחם הרשומים על-שם המשיבים ניתן למצוא קישורים לאתר בו ניתן להגיש הצעות לרכישת שם המתחם. הפאנל סבור כי המשיבים רשמו את שם המתחם על-מנת למכור אותו או להעביר אותו לעותרת או אחד ממתחריה, על-מנת להפיק רווח כספי.
  3. אתר המשיבים נועד למשוך תנועת גולשים, לצורך הפקת רווח כספי, על-ידי יצירת הטעיה וקישור לשמה המסחרי של העותרת וכן עקב השימוש בו כ"עמוד נחיתה" הכולל פרסומות. הודעת הויתור באתר, לפיה האתר אינו קשור ל- Jajah, אינה יכולה להוות הגנה מפני קיומה של הטעיה כאמור.

לאור כל האמור הורה הפאנל לבטל את הקצאת שם המתחם למשיבים ולהעבירו לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].