חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: jgoogle.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Google Inc. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם jgoogle.co.il ("שם המתחם") לשלומי קקון ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 17 באפריל, 2011.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם על-ידי המשיב בתאריך 25.11.2010;
 2. העותרת נוסדה ב- 1997 והיא מפעילת אחד ממנועי החיפוש הגדולים בעולם, באתר google.com;
 3. העותרת מציעה מוצרים ושירותים רבים, במגוון שפות, ביותר מ-150 מדינות ברחבי העולם. לאתר העותרת 581 מיליון צפיות מדי חודש והוא מנוע החיפוש המוביל במדינות רבות בעולם;
 4. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר הכוללים את הסימן "GOOGLE" ("סימן המסחר"), ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 5. העותרת מחזיקה בשמות מתחם רבים הכוללים את הסימן, לרבות google.com, google.net ורבים אחרים;
 6. שם המתחם מפנה לאתר, הכולל הודעה בעברית: "חיפוש יהודי. האתר בבניה ואינו מציג תוצאות כעת". בנוסף, מציין האתר כי הוא אינו קשור לעותרת;
 7. בעבר, הפנה שם המתחם לאתר הכולל את לוגו העותרת ובצמוד לה הקידומת "J" וכן שורת חיפוש של העותרת.

עיקר טענות העותרת

 1. סימן המסחר קודם על-ידי העותרת באופן נרחב בקרב הציבור והוא מזהה אותה באופן בלעדי;
 2. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר והוא משלב אותו במלואו, יחד עם הקידומת "J";
 3. המשיב היה מודע לעותרת בעת שרשם את שם המתחם והוא עשה כן על-מנת להפנות תנועת גולשים מאתר העותרת וכדי להפיק רווח מסחרי;
 4. למשיב אין כל זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. כשקישר בין החיפוש ל- "Jewish Google", המחיש המשיב כי הזכויות שייכות לעותרת;
 5. דרישת המשיב לתמורה ממחישה את חוסר תום-ליבו;
 6. המשיב רשם את שם המתחם בניסיון למשוך תנועת גולשים לאתר, כדי להשיג רווח מסחרי, כשהוא מטעה את הגולשים במכוון ויוצר חשש לבלבול עם סימן המסחר וביחס לחסות העותרת על האתר;
 7. השימוש בשורת החיפוש של העותרת ובלוגו שלה, ממחיש את הקשר בין העותרת לאתר;
 8. העותרת פנתה למשיב בדרישה כי ישנה את תוכן האתר ויחדל מהשימוש בסימן המסחר. לאחר שהגיעה העותרת להסכמה עם המשיב, כי יעביר לה את שם המתחם בתמורה לעלות הרישום, שינה המשיב את דעתו ודרש תמורה נוספת;
 9. המשיב משתמש שלא כדין, מדלל ופוגע במוניטין של העותרת בסימן המסחר.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיב רשם את שם המתחם במטרה לספק לקהילות דתיות וחסידיות מנוע חיפוש, שלא יציג תכנים בלתי הולמים. לטענתו, למד על האפשרות לעשות כן לאחר פגישה עם נציגי העותרת;
 2. בעקבות פניית ב"כ העותרת, המשיב פעל להסרת תוכן מפר מהאתר;
 3. המשיב הסכים להעברת שם המתחם לעותרת, בתמורה לפיצוי עבור ההפסדים העסקיים שנגרמו לו בעקבות ההעברה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה "google", יחד עם הקידומת "J" והסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה "google".
 4. העותרת היא הבעלים של סימני מסחר רשומים רבים הכוללים את הסימן "GOOGLE", במדינות רבות, לרבות בישראל. הקידומת "J" בשם המתחם אינה מספקת על-מנת להימנע מדמיון מטעה לסימן המסחר. הקידומת היא מונח תיאורי עבור הביטוי "Jewish Google" וככזו אינה יכולה לשמש על-מנת להבדיל בין שם המתחם לסימן המסחר. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.
 5. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. אין ספק כי סימן המסחר צבר מוניטין משמעותי.
 6. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בשם או בסימן המסחר. בתשובתו, לא טען המשיב כי הוא בעל זכויות בשם המתחם, למעט העסק שהתכוון להפעיל בקשר עמו. העותרת הראתה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם.
 7. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר של העותרת. ערכאות אחרות קבעו כי ניתוב תנועת משתמשי אינטרנט על-ידי שימוש בשם מתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום-לב.
 8. סימן המסחר של העותרת רשום בישראל החל משנת 2000 והוא מוכר היטב ברחבי העולם, החל מהשקת אתר העותרת בשנת 1997. המשיב רשם את שם המתחם לאחר רישום סימן המסחר של העותרת. עובדה זו יש בה כדי להעיד על חוסר תום-ליבו של המשיב.
 9. המשיב השתמש באתר הפועל תחת שם המתחם, בכדי להפנות צרכנים למנוע חיפוש של העותרת שעבר התאמה. האתר נהג להציג את סימן המסחר והלוגו של העותרת, יחד עם הקידומת "J". כעת, משתמש המשיב באתר על-מנת להציג קישור המפנה את משתמשי האינטרנט לאתר שאינו קשור או מזוהה עם העותרת. המשיב הודה כי התכוון להרוויח מהשימוש בשם המתחם.
 10. המשיב היה מודע לעותרת ושירותיה בעת רישום שם המתחם. לכן, קבע הפאנל כי המשיב ביקש את הקצאת שם המתחם בכוונה למשוך תנועת משתמשי אינטרנט לאתר, על-מנת להפיק רווח מסחרי, תוך יצירת חשש להטעיה עם שם העותרת או חסותה ביחס לאתר.
 11. העובדה כי המשיב ציין באתר כי הוא אינו קשור לעותרת, אין בה כדי לאיין את חוסר תום-ליבו.

לאור כל האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].